“Nie smernice, ale slušnosť vedú k výkonnej firme, spokojným zamestnancom a zákazníkom.”

Ján Košturiak

Seminár: Hľadanie vlastnej cesty

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Často máme pocit, že sme preťažení

Často máme pocit, že sme preťažení a nevidíme žiaden výsledok. Niekedy venujeme dlhý čas projektu, ktorý prinesie výsledok, ale nemáme z neho radosť ani motiváciu pokračovať. Poďme spoločne hľadať svoju cestu, ktorá začína  sebauvedomením a sebapoznaním a smeruje k cieľu, ktorý nám dáva zmysel a určuje priority našich krokov.

Garant

Janka Chynoradská Chynoradská Jana

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Ciele programu

Jedinečnosť programu

Originálna spolupráca dvoch ľudí, dvoch tímov, dvoch organizácií. Ján Košturiak a Jana Chynoradská, IPA Slovakia a HARMONY ACADEMY. Spolu s vami budú hľadať  cestu k sebapoznaniu a k určeniu si priorít v pracovnom procese.

Tento seminár nám pomôže oddeliť dôležité veci od nepodstatných a výrazne zvýšiť svoju výkonnosť. Je lepšie mať veci pod kontrolou, pokojne a menej pracovať a mať lepšie výsledky, ako sa naháňať, reagovať na udalosti, hasiť problémy a robiť veci, ktoré sú prioritou niekoho iného a nie nás.

Každý z nás má obmedzený čas – pracovným dňom ale aj dĺžkou ľudského života. Poďme spoločne hľadať svoju cestu, ktorá začína sebauvedomením a sebapoznaním a smeruje k cieľu, ktorý nám dáva zmysel a určuje priority našich krokov. Hľadanie vlastnej cesty je spoznávanie seba a príležitostí okolo nás, pochopenie trendov v okolí a rozvíjanie nášho talentu, rešpektovanie princípov a ľudí v našom okolí. Výkonnosť neznamená robiť veľa, ale zaoberať sa dôležitými vecami a všetko ostatné nechať tak.

Odborný partner

IPA SLOVAKIA, S.R.O. je jedna z vedúcich spoločností v strednej Európe v oblasti poradenstva, vzdelávania, projektovania a výskumu pre priemysel. Svoju pozornosť zameriava na oblasť priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Ako prebieha program?

Program budú viesť dvaja lektori. Ján Košturiak za IPA Slovakia a Jana Chynoradská za HARMONY ACADEMY. Komunikácia bude prebiehať v uvoľnenej atmosfére hotelového prostredia. Jazyk komunikácie bude slovenčina a angličtina a podľa potreby budú účastníci rozdelení do skupiniek podľa svojich preferencií.

Budeme používať vlastný rozum a skúsenosti, žiadne poučky a nemenné pravdy vyčítané z kníh. Budeme úprimne hľadať to, čo je vo vás a vo vašej firme autentické, výnimočné, nastavovať si zrkadlo, klásť viac otázok ako jednoznačných odpovedí. Budeme objavovať zmeny vo svete okolo nás, hľadať smerovanie, cestu a jej zmysel.

Harmonogram podujatia

 1. DEŇ, 6. november 2014

12,30 – Príchod
13,00 – 14,30 Kto sme a čo hľadáme, prečo sme prišli na tento kurz
14,30 – 15,30 Ako sa mení svet okolo nás, ako interpretovať tieto zmeny a pripraviť sa na ne?
15,30 – 15,45 Prestávka
15,45 – 17,15 Ja a moja cesta – sebapoznanie
17,30 – 18,30 Večera
18,30 – 20,00 Večerný program

 2. DEŇ, 7. november 2014

07,00 – 08,00 Raňajky
08,00 – 09,30 Ja a ľudia okolo mňa – vzťahy a spolupráce
09,30 – 09,45 Prestávka
09,45 – 11,15 Vedenie ako služba a princípy – nový leadership
11,15 – 12,15 Obed
12,15 – 13,45 Kultúra a hodnoty našej firmy – fundament
13,45 – 14,00 Prestávka
14,00 – 15,30 Naša vlastná cesta – smerovanie a ciele
15,30 – Záver

 Hľadanie vlastnej cesty leták

Ceny a termíny

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Základná cena je 330 EUR bez DPH pre účastníka. V prípade registrácie dvoch a viacerých účastníkov získavate prémiovú cenu 250 EUR bez DPH pre účastníka.

V účastníckom poplatku je zahrnuté

  • účasť na podujatí (okrem ubytovania)
  • občerstvenie počas prestávok
  • školiaci materiál

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu Harmony?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.