Letná jazyková škola pre dospelých v Trnave a Cíferi

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

  • Vek: 18+

V nádhernom prostredí Harmony, v triede i v záhrade. Precvičujte cudzie jazyky so svojimi obľúbenými lektormi aj počas letných mesiacov.

 

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo môžete očakávať od tohto kurzu?

V rámci výučby absolvujete za jeden týždeň dvadsať hodín cudzieho jazyka. Budete rozvíjať všetky svoje jazykové zručnosti: písanie, čítanie, rozprávanie a počúvanie. Výučba prebieha uvoľnenou, zábavnou formou a v skupine je maximálne šesť študentov.

Akým spôsobom je zabezpečená výučba?

Unikátny prístup Mevolution zabezpečuje rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba.

Ako je organizované vyučovanie?

V rámci letnej školy HARMONY ponúkame 6 jazykových úrovní. Tento kurz je veľmi vhodným doplnením celoročného štúdia a pomáha študentom preklenúť dlhú letnú prázdninovú pauzu.

Aké ďalšie informácie by som mal/a vedieť?

Stiahnuť leták.

 

Ceny a termíny

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Cena obsahuje:

  • registračný poplatok
  • študijný materiál
  • občerstvenie počas prestávok
  • certifikát o účasti

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na