Attitude is a little thing that makes a big difference.

Winston Churchill

Vianočný balíček HARMONY

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Sledujte nás na

  • Vek: bez obmedzenia veku

Vianočný balíček HARMONY vám ušijeme presne na mieru. Počet hodín, cieľ, obsah, frekvenciu aj rozvrh bude plne zohľadňovať vaše možnosti a potreby.

Využite toto vzácne obdobie v roku na zaktivovanie, upevnenie alebo rozvinutie svojho jazykového potenciálu a vyberte si tento špeciálny jazykový kurz.

Naši lektori spolu so skúsenými lídrami a metodikmi vám dodajú tú najvyššiu možnú kvalitu za bezkonkurenčnú cenu, ktorá plne korešponduje s odbornosťou nášho realizačného tímu a prostredím, v akom bude váš jazykový kurz prebiehať.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučíte

Pred spustením tohto kurzu je potrebné vyplniť analýzu jazykových potrieb. Vďaka tejto analýze budeme môcť spresniť obsahovú náplň, cieľ, ako aj organizáciu kurzu. Vy sami definujete to, čo sa na kurze naučíte. My vám zabezpečíme čo najkratšiu cestu k vášmu cieľu, pričom počas celého trvania kurzu vám garantujeme našu odbornú a profesionálnu starostlivosť.

Počet študentov na kurze

1

Cieľ hodín

Všeobecný cudzí jazyk pre potreby školy, cestovania a sveta práce

Ako prebieha vyučovanie

Vyučovanie prebieha v priateľskej atmosfére v našich priestoroch na Kapitulskej ulici č. 26 v historickej časti Trnavy. Dĺžka kurzu a intenzita sa nastaví podľa vašich potrieb. Vďaka zohľadneniu špecifík študenta patrí individuálny kurz k najrýchlejším formám štúdia cudzieho jazyka.

Ceny a termíny

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

  • Počet vyučovacích hodín na základe zvoleného balíčka
  • Doplnkový materiál

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na