“Podľa mňa učiť ľudí čokoľvek, nielen jazyk, vyžaduje okrem potrebnej odbornej úrovne najmä schopnosť prejaviť skutočný záujem o daného človeka.“ 

 

Andrea Kačová

Prístup zameraný na potreby žiaka/študenta vo vyučovaní cudzích jazykov

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

  • Počet kreditov: 14
  • Typ kurzu: aktualizačný

Tento vzdelávací program je zameraný na moderný prístup k jazykovému vzdelávaniu bežne rozšírenému vo vyspelých krajinách, ktorý vedie k efektívnejšiemu rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v cudzom jazyku. Účastníci kurzu nadobudnú poznatky o individuálnych charakteristikách študentov a možnostiach ich využívania vo vyučovaní.

Garant

Gabi Lojová Lojová Gabriela

Snažím sa vychovávať učiteľov novej generácie.

Hlavný cieľ

Cieľom predkladaného kontinuálneho vzdelávania učiteľov je udržanie si  profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania cudzích jazykov s hlavným dôrazom na rozvíjanie ich pedagogicko-psychologického myslenia. Na tomto základe rozvíjať kreativitu a empatiu učiteľov, ako aj ich zručnosti čo najefektívnejšie rozvíjať komunikačné zručnosti študentov.

Špecifické ciele

Čo tvorí obsah programu?

V čom je tento program výnimočný?

Tento vzdelávací program otvára kariérnu cestu rozvoja lektora Learn&Lead, ktorá sa vybudovala v rokoch 2010 – 2016 v medzinárodných učiacich sa partnerstvách v rámci krajín Európskej únie. Dvakrát boli tieto partnerstvá ocenené Národnou agentúrou SAAIC ako ukážky dobrej praxe. Iniciátorom a odborným garantom projektov je Harmony Academy na čele s Janou Chynoradskou. Slávnostné predstavenie tejto kariérnej cesty sa uskutočnilo na ELTfóre dňa 10.júna 2016 v Bratislave.

 

Ďalšie dôležité informácie:

Jazyk programu

Anglický

Druh kontinuálneho vzdelávania

Aktualizačné, podľa § 40 zákona č.317/2009 Z.z. v znení zákona č.390/2011 Z.z.

Forma kontinuálneho vzdelávania

Prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu

Rozsah programu je 60 hodín.

Počet kreditov

14 kreditov

Ceny a termíny

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

  • 60 vyučovacích hodín
  • občerstvenie cez prestávky
  • osvedčenie o absolvovaní MŠ SR

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu Harmony?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.