„Nikdy neprestaň premieňať svoje sny na skutočnosť.”

Andrea Rebrová

Jazykové kurzy pre deti

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Sledujte nás na

Jazykové vzdelávanie pre deti nesie so sebou okrem osvojenia si cudzieho jazyka veľa ďalších benefitov. Podporuje logické myslenie, trénuje pamäť, rozvíja kreativitu, inteligenciu a pomáha lepšie chápať štruktúru materinského jazyka.

Harmony kurzy pre deti sú oranizačne rozdelené na dva polroky a prebiehajú dva razy do týždňa po 45 min. Súčasťou 72 lekcií angličtiny sú hry, riekanky, počítačové hry a veľa podnetných situácií, v ktorých napreduje celá osobnosť dieťaťa. 

Vyučovanie prebieha v priateľskej atmosfére v útulnom prostredí učební, ktoré sú vybavené najnovšou didaktickou technikou. O spokojnosť detí a rodičov sa starajú vybraní lektori pod dohľadom odborného lídra.

V prípade Vášho záujmu o individuálny kurz pre Vaše dieťa je Vám k dispozícii naša ponuka individuálnych kurzov.

 

Prirodzene rozvíjame kreatívnu stránku detskej osobnosti. Učenie prebieha hravou formou, prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci anglických hier, piesní a riekaniek. Tak prebúdzame u detí záujem o angličtinu už od útleho veku. Okrem základných vedomostí a jazykových zručností deti nadobúdajú v používaní cudzieho jazyka ľahkosť a istotu.

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.