Individuálne jazykové kurzy EXCLUSIVE

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Sledujte nás na

Individuálny jazykový kurz EXCLUSIVE je našou exkluzívnou ponukou individuálnych kurzov, ktoré do plnej miery zohľadňujú vaše potreby a možnosti štúdia. Cieľom týchto hodín je čo najefektívnejšie zvládnutie štúdia odborného cudzieho jazyka pre potreby práce.

 

  • Viac informácií

    Exclusive

    Individuálny jazykový kurz EXCLUSIVE je v ponuke pre každého, kto má záujem o individualizovanú výučbu odborného cudzieho jazyka pre potreby práce. Čas kurzu, miesto, intenzita ako aj obsah sú plne prispôsobené požiadavkám a potrebám jednotlivých študentov v kurze. Čas výučby tohto typu je v ponuke od 8,00 do 19,30 hod.  

    Garant: Jana Chynoradská Úroveň: A1 - C2 Jazyk kurzu:

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.