“Harmony je pre mňa strom, ktorý má svoje korene hlboko vryté v zemi a svojou korunou sa približuje k oblohe.“

 

Jana Chynoradská

Príprava na skúšky

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Sledujte nás na

Moderná doba neustále zvyšuje nároky na vzdelanie. Okrem vedomostí a zručností je potrebné získať odolnosť voči stresovým situáciám, skúškam, konkurzom, výberovým konaniam. Uznávané Cambridge skúšky sú skvelou príležitosťou na posilnenie tejto stránky mladej osobnosti.

Máme pre Vás v ponuke prípravné kurzy na skúšky a na maturitu. Tieto kurzy prebiehajú počas jedného školského roka v troch blokoch. V prípade, že sa chcete pripravovať individuálne, je Vám k dispozícii naša ponuka individuálnych kurzov.

 • Viac informácií

  MATURITA B1

  Dôsledná príprava na maturitu z anglického jazyka. Prípravný kurz na maturitu z angličtiny je kombináciou prípravy na testy ako aj konverzačné témy, ktoré sú súčasťou tejto skúšky na stredných školách.

  Garant: Andrea Kútna Úroveň: B1 Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  MATURITA B2

  Prípravný kurz na maturitu z angličtiny na úrovni B2 je zameraný na konverzačné témy predpísané pre ústnu časť internej maturitnej skúšky. Zároveň poskytne kurz priestor pre aktívne precvičenie typov úloh a zadaní vyskytujúcich sa na externej časti maturitnej skúšky.

  Garant: Andrea Kútna Úroveň: B2 Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  FCE

  Prípravný kurz na skúšku FCE (First Cambridge Certificate) je prirodzeným vyústením nášho kompletného programu pre juniorov. Skúška FCE je medzinárodne uznávaná a vyžadovaná v oblasti štúdia aj v praxi. Certifikát preukazuje jazykové zručnosti držiteľa na úrovni B2 – vyššie pokročilý.  

  Garant: Andrea Kútna Úroveň: B2 Jazyk kurzu:
 • Viac informácií

  CAE

  Prípravný kurz CAE (Certificate in Advanced English) je určený pre študentov, ktorí sa štúdiu angličtiny venovali najmenej 7 rokov. Táto skúška je vhodná pre študentov, ktorí zamýšľajú pokračovať v štúdiu na strednej alebo vysokej škole vo Veľkej Británii. Certifikát CAE preukazuje jazykové zručnosti držiteľa na úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka.

  Garant: Andrea Kútna Úroveň: C1 (skúsený) Jazyk kurzu:

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.