„Každé ráno sa zobuď s úsmevom, cíť svoj dych na tvári a lásku v očiach.“
„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

„Ak hľadáš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu.“
– John Lennon

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/john-lennon/?q=34621

John Lennon

Individuálne jazykové kurzy STANDARD

Zvoliť si kurz

Máte otázky? Volajte

033/551 66 44

Sledujte nás na

Individuálny jazykový kurz STANDARD je rozšírenou ponukou individuálnych kurzov, ktoré do plnej miery zohľadňujú vaše potreby a možnosti štúdia. Cieľom týchto hodín je čo najefektívnejšie zvládnutie štúdia všeobecného cudzieho jazyka pre potreby školy, cestovania a sveta práce.

  • Viac informácií

    Standard

    Individuálny jazykový kurz STANDARD je v ponuke pre každého, kto má záujem o individualizovanú výučbu cudzieho jazyka. Čas kurzu, miesto, intenzita ako aj obsah sú plne prispôsobené požiadavkám a potrebám jednotlivých študentov v kurze. Čas výučby tohto typu je v ponuke od 8,00 do 19,30 hod.  

    Garant: Andrea Kútna Úroveň: všetky Jazyk kurzu:

Aktuálne informácie o jazykových kurzoch

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní.