Náš tím

 

Náš tím je postavený na diverzite ľudí a ich skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť jazykového vzdelávania, podnikania a biznisu na Slovensku i v zahraničí. V súlade s naším poslaním prinášame inovatívne učebné postupy, ktorých cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity tak jednotlivcov, ako aj organizácií.

Kompletný tím HARMONY pozostáva z profesionálnych učiteľov, lektorov, školiteľov, metodikov, špecializovaných konzultantov, manažérov a administratívnych pracovníkov.

 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.