O nás

HARMONY ACADEMY prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu učiacu sa vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Naším cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity jednotlivcov a organizácií. Výsledkom dlhoročnej a odbornej práce je fakt, že sme od roku 2012 akreditovaní Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

HARMONY ACADEMY je dnes členom Asociácie jazykových škôl SR a zároveň tvorcom funkčného modelu riadenia školy Learn&Lead, ktorý vznikol v medzinárodných učiacich sa partnerstvách “Learn & Lead” v Európe. Vďaka tomuto modelu prispievame v rámci nášho Centra inovácií Learn&Lead k rozvoju inovatívnych programov v jazykovom vzdelávaní lektorov, školiteľov, metodikov a ich riadiacich pracovníkov. Naším hlavným cieľom je vylepšovať kapacity (nielen) jazykových škôl, najmä v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, leadershipu, kvality vzdelávania, internacionalizácie, rovnosti a inklúzie.

Rozsiahlu tvorivú činnosť HARMONY ACADEMY si môžete pozrieť v grafe dole. Jednotlivé odkazy v ňom vás presmerujú na ďalšie webové stránky, ktoré prinášajú bližšie informácie o danej činnosti.

Kľúčové momenty vo vývoji jazykovej školy

 

 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na