logo-prolantcap2

1.medzinárodná PROLANTCAP konferencia

S veľkým potešením oznamujeme našim fanúšikom, že dňa 8.júna 2017 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutoční 1.medzinárodná PROLANTCAP konferencia. Je to jediná konferencia svojho druhu, ktorá si dala za cieľ spojiť kľúčových hráčov rozhodujúcich o kvalite jazykového vzdelávania u nás doma na Slovensku v napojení na partnerov a vývoj v celom regióne Európskej únie.

Konferencia PROLANT-CAP je určená pre zamestnancov firiem v automobilovom priemysle a rozvoji cestovného ruchu, zástupcov verejného sektora zodpovedajúceho za kvalitu a rozvoj jazykového vzdelávania ako i  majiteľov, riaditeľov jazykových škôl, dodávateľov kurzov jazykového vzdelávania, a ich učiteľom a lektorom cudzích jazykov. Je vyústením nadnárodného projektu ERASMUS+ Learning, training and working for better perspectives and employability, ktorý koordinuje Asociácia jazykových škôl SR(AJS SR)  od roku 2015. Spolu s ňou je do projektu zapojených celkovo 5 ďalších krajín – Lotyšsko, Veľká Británia, Francúzsko, Malta a Taliansko.

Program konferencie pozostáva z prezentácie kľúčových intelektových výstupov projektu, a to prezentáciou odbornej kariérnej cesty rozvoja lektora cudzích jazykov a praktickými ukážkami odborných jazykových programov pre dve špecializované priemyselné odvetvia – automobilový priemysel a rozvoj cestovného ruchu a autentického obsahu generovaného z formátu Open Space Technology, ktorá umožňuje zúčastneným vytvoriť zmiešané pracovné skupiny na témy, ktoré si zadefinujú na samotnej konferencii.

Moderátorom a kľúčovým prednášajúcim v jednej osobe je Adrian Underhill, ktorý v minulosti pôsobil ako Prezident Medzinárodnej Asociácie Učiteľov Anglického jazyka (IATEFL) a v súčasnosti pracuje ako jej Ambasádor. Vo svojej aktuálnej práci sa venuje učiteľom, manažérom a lídrom, s ktorými nastavuje  rozvoj “škôl, ktoré sa učia” a pomáha vytvárať “inteligentné organizácie”. Pri svojej práci vyhľadáva spôsoby ako zapracovať prirodzené ľudské schopnosti ako intuícia, hravosť a improvizácia do učebného procesu škôl.

Konferencia sa uskutoční dňa 8.júna 2017 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave a je otvorená pre 80 účastníkov z viac ako 6 krajín EÚ. Podujatia sa okrem iných zúčastnia zástupcovia Ministerstva školstva SR a odborných partnerov pôsobiacich v automobilovom priemysle Peugeot Citroen Slovakia a Duálnej akadémie, ako aj zástupcov zamestnávateľov v týchto dvoch priemyselných odvetviach. Podujatie podporili aj Trnavský samosprávny kraj a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.

Konferencia stavia na:

  • predchádzajúcich konferenciách ELTforum (www.eltforum.sk), ktoré AJS SR usporadúva od roku 2011,
  • predchádzajúcich úspechoch z medzinárodnej projektovej činnosti jedného z členov AJS SR – Harmony Academy (www.learnandlead.eu ), ktorá vyústila do aktuálneho projektu PROLANTCAP (www.prolantcap.eu),  
  • metóde CLIL – obsahovo a jazykovo integrovanom vyučovaní (Content and Language Integrated Learning – CLIL), ktorej podstatou je integrovanie vyučovania cudzieho jazyka do vyučovania obsahu/predmetu, pričom sa súbežne rozvíjajú vyššie i nižšie myšlienkové procesy účastníkov.

Ak patríte k fanúšikom jazykového vzdelávania a záleží vám na jeho budúcnosti, máte jedinečnú možnosť zapojiť sa do tejto konferencie. Stačí poslať mail na jana@harmony.sk do stredy 31.mája 2017 s krátkym predstavením a popisom motivácie, prečo sa chcete tejto konferencie zúčastniť.

Výsledky konferencie, ktoré budú zhrnuté do “Plánu akcie” pre Asociáciu jazykových škôl SR budeme prezentovať verejnosti v priebehu leta. Veríme, že dané podujatie podporí našu cestu za hodnotnejším a kvalitnejším jazykovým vzdelávaním a svojou silou posunie vpred každého, kto sa jej zúčastní.

Kontakt:
Asociácia jazykových škôl SR, PaedDr. Jana Chynoradská, jana@harmony.sk , 0903 412551.