Vďaka Harmony spoznávam sám seba. Neustále odhaľujem svoj potenciál, rozvíjam svoje schopnosti a poznanie. Vďaka tomu sa cítim sebavedomejšie a žijem plnohodnotnejší život.

Naše presvedčenie

V dnešnej dobe je stále zložitejšie presadiť sa a človek musí podnikať kroky do neznáma, aby dosiahol úspech. To, čo nám dala škola, je len základ nevyhnutný na prežitie. Dôležité je neustále na sebe pracovať, rozvíjať sa a napredovať. Kto zastane, je na začiatku svojho úpadku.

Naše poslanie

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.

Our Partners

HarMony je viac než Jazyková šKola

Čo je u nás iné?

Rozvoj organizácií

Dlhodobo udržateľný rast a rozvoj organizácie dosahujeme zapojením kľúčových ľudí do tímu, čím dosahujeme synergiu v napredovaní.

Rozvoj osobnosti

Záleží nám na tom, aby ľudia dokázala zúročiť svoje talenty a rozvinuli svoju osobnosť čo najlepšie. Podporujeme ich v ich raste a rozvoji.

Moderné nástroje

Pracujeme s modernými nástrojmi, ktoré nám a vám uľahčujú prístup k informáciám, prepájajú a zefektívňujú proces učenia sa a spolupráce.

Inovujeme

Kontinuálne sa vylepšujeme a podnecujeme okolie k akcii a rozvoju. Sme odvážni, tvoriví a proaktívni pre vylepšovanie života ľudí na našej planéte.

Harmony Sa Angažuje V Európskych projektoch pre zvyšovanie Kvality vzdelávania

Harmony Projekty

pomáhame ľuďom a organizáciÁm k úspechu

Harmony tím

Čokoľvek dokáže ľudská myseľ vymyslieť, tím dokáže uskutočniť.

Veríme v tímovú prácu, a preto zamestnávame talentovaných, odvážnych a tvorivých ľudí, ktorí nám pomáhajú dosahovať i tie najnáročnejšie ciele. V našom tíme preto nájdete úspešných absolventov škôl ale i skúsených učiteľov, lektorov, expertov, poradcov, mentorov, koučov či manažérov pochádzajúcich zo Slovenska i zahraničia.

Staň sa Harmony lektorom

Inovácia Learn & Lead

Harmony Sa Angažuje V Európskych projektoch pre zvyšovanie Kvality vzdelávania

Tradičný prístup vo vzdelávaní a riadení

Centrálnym bodom tradičného vzdelávania a riadenia je dominantná úloha učiteľa a manažéra. Oni sú tí, ktorí vedia a rozhodujú takmer o všetkom, čo sa v ich tímoch deje. Dnes je tento prístup prekážkou v napredovaní tímov dosahovať náročné ciele a prekonávať výzvy, ktorým čelia. Je najvyšší čas na zmenu.

Moderný prístup vo vzdelávaní a riadení

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. Ten istý prístup aplikujeme na úrovni triedy, tímu a celej organizácie. Vďaka nemu dosahujeme výnimočné výsledky a inšpirujeme tak ľudí k trvalému rastu a rozvoju.

Sme súčasťou niečoho VAčšieho

Sme spoluzakladatelia siete inovatívnych škôl Learn & Lead

12

zapojené krajiny

28

zapojené organizácie

5

certifikovaných škôl

21

certifikovaných lektorov

rastieme spolu s vami

Hlavný rozdiel

Sme zmenou, ktorú hľadáte.

Kontinuálne pracujeme na tom, aby sme vďaka našim skúsenostiam a zážitkom rástli pre dobro a potrebu rozvoja našej spoločnosti. Vznikli sme na zelenej lúke v roku 2000 a svojou prácou dennodenne prispievame k zvyšovaniu kvality vo vzdelávaní.

Svoju prácu milujeme

Robí nám radosť pracovať a tvoriť v tímoch, sme otvorení novým výzvam a podnecujeme okolie k akcii.

HARMONIÁDA

HARMONIÁDA je anglická olympiáda pre deti a dospelých. Je rozdelená do niekoľkých kategórií, v ktorých si jej účastníci otestujú svoje znalosti z čítania, písania, rozprávania a počúvania. Každý z účastníkov je ocenený, čo bezpochyby zvyšuje motiváciu k štúdiu angličtiny.

HARMONY AWARDS

Nováčik roka, bútľavá vŕba, vždy-dobrá-nálada, neviditeľná nevyhnutnosť, mama roka, energia roka, prekvapenie roka, osobnosť roka a najpozoruhodnejšia osobnosť roka - to všetko sú naše kategórie, v ktorých oceňujeme úsilie našich členov tímu každý rok.

TVORIVÁ METODIKA

Dobre vieme, že tvorivosť je hnacou silou každého procesu učenia sa, a preto našich lektorov cielene školíme v tom, ako pracovať s tvorivosťou na hodinách. Zabezpečujeme im špeciálne školenia doma i v zahraničí a dosahujeme vynikajúce výsledky na vyučovaní.

Baví Nás čo Robíme

Pridaj sa k nám

Spojením výučby cudzieho jazyka s rozvojom osobnosti a organizácií sme objavili nový svet.

Toto nie je klasické jazykové vzdelávanie. Je to zážitok na celý život, počas ktorého objavujeme svet, druhých i sami seba. Učíme (sa) spolupracovať, počúvať, riešiť náročné projekty a zároveň pri tom osobnostne rásť. A to je niečo, čo napĺňa nie len našich študentov ale aj nás a našich lektorov.

Staň sa Harmony lektorom

Bezplatné poradenstvo

Poraďte sa s nami ako vám vie Harmony pomôcť pri dosahovaní vašich rodinných, kariérnych ako aj organizačných cieľov.

HARMONY ACADEMY, s.r.o.
Hlavná 7047/24, Biely Kostol 919 34,
Slovensko

Tel: + 421 907 786 197
email: info@harmony.sk
IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

Aktuálne články z nášho blogu

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.