EXCLUSIVE služba

Cena na mesiac:

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet študentov: 4 - 6

Počet hodín: 2 x 90 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MAXI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti, výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebranom učive na danej hodine, individuálne slovné hodnotenie po každej hodine, odporúčania lektora)

3. Individuálna mini-lekcia

20min/týždeň

180€

EXCLUSIVE služba MINI

Cena na mesiac:

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet študentov: 4 - 6

Počet hodín: 1 x 90 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MAXI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti, výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebranom učive na danej hodine, individuálne slovné zhodnotenie po každej hodine, odporúčania lektora)

3. Individuálna mini-lekcia

20min/týždeň

115€

ANGLIČINA pre dospelých - novinka 2020/21!

Hľadáte flexibilnú formu výučby angličtiny tak, aby ste mohli využívať nové technológie a ušetriť svoj čas? Využite našu novinku v ponuke a posilnite si svoj pozitívny vzťah k tomuto svetovému jazyku. Profesionálni a priateľskí lektori, ktorí vyučujú angličtinu v komunikatívnom prístupe zameranom na Vaše individuálne potreby, sa postarajú o to, aby ste sa na hodiny tešili a prirodzene si tak rozvíjali svoje jazykové zručnosti.

Kurz v skupine prebieha buď 2-krát (BASIC, PREMIUM, EXCLUSIVE)  alebo 1-krát (BASIC MINI, PREMIUM MINI, EXCLUSIVE MINI) do týždňa. Platby za kurz sa realizujú vopred mesačne, v prípade viacerých mesiacov naraz máte možnosť získať zvýhodnené ceny (2 - 3 mesiace vopred -5%, 4 - 5 mesiacov vopred -7%, 6 - 7 mesiacov vopred -9%, 8 - 10 mesiacov vopred -10%). 

Potom, ako si zvolíte službu v ponuke a cez prihlášku nám zašlete svoju údaje, pošleme vám ponuku na aktuálne termíny v ponuke. 

Klasické štúdium angličtiny ponúkame v programe From Zero to Hero, ktorý pozostáva zo 7 základných stupňov štúdia, ktoré sú v súlade s Európskym referenčným rámcom pre výučbu cudzích jazykov. Rýchlosť  štúdia sa prispôsobuje aktuálnym študentom na kurze. 

PREMIUM služba

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet študentov: 4 - 6

Počet hodín: 2 x 90 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MINI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti, výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebranom učive na danej hodine)

Cena na mesiac:

119€

PREMIUM služba MINI

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet študentov: 4 - 6

Počet hodín: 1 x 90 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MINI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti, výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebranom učive na danej hodine)

Cena na mesiac:

67€

BASIC služba

Popis služby

Kurz v skupine

 

Počet študentov: 4 - 6

Počet hodín: 2 x90 min/týždeň Rozvrh: podľa dohody

Cena na mesiac:

104€

BASIC služba MINI

Popis služby

Kurz v skupine

 

Počet študentov: 4 - 6

Počet hodín: 1 x 90 min/týždeň Rozvrh: podľa dohody

Cena na mesiac:

52€

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY