impact-of-innovation

Ak sa raz rozhodnete kráčať, choďte!

Keď však dorazíte do cieľa, zastavte sa a (d)oceňte svoje víťazstvo.

„Prečo to vlastne všetko robíš? Čo v tom vidíš? Komu tým pomáhaš?“ spýtala sa ma raz kamarátka pri káve. Oduševnene som jej vtedy rozprávala o projekte, ktorý som v tom čase viedla a prúd jej otázok ma nečakane zastavil. Neviem, čo som jej v tej chvíli presne povedala, ale pamätám si pocit, ktorý sa vo mne v tej chvíli usídlil. Jej otázky boli jasným signálom kamarátky pomôcť mi ujasniť si svoju životnú cestu. Dnes som jej vďačná a viem, že jej túžba pochopiť ma, mi otvorila oči. Počúvala ma so záujmom a prirodzene mi svojou interakciou pomohla „uvidieť“ súvislosti, ktoré mi mala práve táto situácia odkryť. Učíme sa celý život a čím viac sme ochotní počúvať, tým viac môžeme vedieť. Čím viac sme ochotní toto poznanie posunúť do „akcie“, tým viac prínosu a osohu prinášame sebe, svojmu okoliu a celej spoločnosti. Ale ako vedieť, ktoré „akcie“ máme vykonávať? Chtiac či nechtiac, skôr či neskôr, s odhodlaním či obavami sa k tomu každý z nás raz môže prepracovať. Vie to vtedy, ak sa započúva do svojho vnútra a dovolí si vykročiť vpred. Jednoducho sa pohne z miesta. Milan Zelený vystihuje dnešnú dobu takto: “… správna stratégia v dnešnom turbulentnom svete je stratégia prvého kroku.“ Stručné, jasné a výstižne. Súhlasím.

Keď  sa už však raz človek rozhodne kráčať, ide. Motivácia, ktorá vyviera z jeho vnútra je tak silná, že prekonáva akékoľvek prekážky na ceste vpred. Skôr či neskôr pochopí, že každá „prekážka“ má svoj zmysel a je na ňom, ako sa s ňou vysporiada.

Ja som sa naučila prijímať svoje prekážky ako dar, vďaka ktorému môžem rozvinúť poznanie o nové skutočnosti vo svete. Naučila som sa všetko prijímať a nič neodmietať, pretože všetko je vlastne moja vlastná interpretácia skutočnosti. Ak som vo svojom živote s niečím nespokojná, tak som nespokojná s niečím, čo som vlastne sama vytvorila. Naša vlastná interpretácia toho, čo sa deje okolo nás je čisto v našej réžii. Čím skôr si toto človek uvedomí, tým skôr môže začať žiť život, po akom túži a aký chce mať. Toto vzácne poznanie dáva človeku slobodu rozhodnúť sa v každej chvíli vybrať si lásku pred strachom, pochopenie pred odsúdením, ocenenie pred kritikou.  Robí z neho chápajúceho, rozvíjajúceho, spolupracujúceho, tvorivého  a stále učiaceho sa človeka, ktorého náš svet dnes tak veľmi potrebuje. 

Dnes viem mojej kamarátke a každému, s kým prichádzam v práci do kontaktu povedať jasne čo, ako, prečo a s kým žijem, tvorím a rozvíjam.

Čo?

Nový sveta (vzdelávania), v ktorom sa každý deň posúvajú hranice možného. Svet, kde má človek (učiteľ) prirodzene rád ľudí a jeho predmetom je „učenie (sa)“. Vie komunikovať a vzbudiť záujem u druhých rozmýšľať, analyzovať, rozvíjať a tvoriť. Rešpektuje a váži si seba a druhých. Dôveruje a posilňuje ducha slobody, tvorivosti a spolupráce. Vždy je ochotný dať si novú šancu a rozšíriť svoje poznanie o nové skutočnosti, ktoré obohacujú jeho vlastnú cestu rozvoja. Dokáže rozvíjať medziľudské vzťahy a byť dobrým spoluhráčom pre radosť seba a druhých.  

Ako?

Odvážne, s úctou, pokorou, rešpektom, pochopením a s láskou. Vytrvalo, slobodne (bez prinútenia) a zodpovedne (so záväzkom) v duchu svornosti a spolupráce.

Prečo?

Lebo mi záleží na živote, ktorý žijem a chcem po sebe niečo hodnotné a vzácne zanechať pre svoje deti a generácie, ktoré prídu po nás.

S kým?

S človekom otvoreného srdca a mysle, ktorý chce spolu so mnou prispievať k budovaniu nového sveta (vzdelávania) a je pripravený ísť po mojom boku s odvahou, úctou, rešpektom, pochopením, láskou, slobodne, vytrvalo a zodpovedne spolu s tými, ktorí chcú po sebe niečo vzácne a hodnotené zanechať.

Pomoc prichádza na ceste“, povedal Ján Košturiak, pri úvodnom stretnutí Podnikateľskej univerzity v septembri tohto roka v Trenčíne. Zaznačila som si túto vetu hneď ako zaznela, pretože plne vystihuje môj osobný životný príbeh, ktorý sa už niekoľko rokov odohráva pod značkou Learn&Lead a zastrešuje ho jeho materská firma HARMONY ACADEMY. Je to príbeh o myšlienke, ktorá sa stala realitou  a vďaka vytrvalosti a sile ľudskej vôle obhájila svoje postavenie a vysiela svetu jasný signál o transformácii povolania učiteľa v prostredí učiacej sa školy. V spolupráci s partnerskými jazykovými školami združenými v Asociácii jazykových škôl SR a piatimi ďalšími krajinami (Anglicko, Francúzsko, Malta, Taliansko a Lotyšsko) sme vybudovali profesionálnu kariérnu cestu rozvoja lektora v odbornom jazykovom vzdelávaní Prolant Cap a otvorili sme tak priestor pre talentovaných, výnimočných a húževnatých učiteľov, ktorí chcú prispievať k rozvoju odborných, jazykových a komunikačných zručností vo firmách a školách na Slovensku. 

Ak vás tento článok zaujal, prosím, neváhajte nás kontaktovať na našich telefónnych číslach 033 551 66 44, 0907 786 197 alebo prostredníctvom emailu na info@harmony.sk . Tešíme sa na vaše podnety, otázky či dopyty.

S úctou,

Jana Chynoradská