spring

Ako sa rodí nový život?

Ako sa rodí nový život v pracovnom prostredí, ktoré dozrelo do štádia „pôrodu“? Ťažko. V bolestiach. Cez slzy. Rodí sa a nevie, že spôsobuje bolesť, pretože jeho jediným poslaním je PREŽIŤ. Prežiť vo viere, že ľudia, ktorých sa dotýka, pochopia, možno časom, čoho sami boli svedkami. Čomu pomohli sa narodiť. Rodí sa v nádeji na lepší zajtrajšok. Rodí sa preto, lebo nastal jeho čas.

I o tom je kniha I CHOOSE because it´s my life, ktorá je voľným pokračovaním knihy I CAN because it´s my life. Zatiaľ čo I CAN opisuje zrod a dôvody vzniku našej školy a prihovára sa učiteľom s dôrazom na slobodu, ktorú v triede majú, kniha I CHOOSE má za cieľ poukázať na úlohu riaditeľa/majiteľa školy/organizácie, ktorý túto slobodu svojim učiteľom dá. Odkrýva dianie „za oponou“ a prináša svedectvo o neutíchajúcej vôli vysporiadať sa s „chybami“ minulosti a predstaviť originálne riešenie pre nastavenie pracovného prostredia, ktoré zabezpečuje trvalo udržateľný rast a rozvoj učiteľov/lektorov v synergickom nastavení rastu a rozvoja školy/organizácie.

Sloboda je jedna z kľúčových hodnôt človeka a som presvedčená o tom, že je zároveň nevyčerpateľným zdrojom motivácie, ktorú ľudia v práci potrebujú. O to viac, keď je táto práca spojená so vzdelávaním. Učitelia majú obrovskú moc, ktorá má ľuďom pomáhať byť lepšími, zodpovednejšími a najmä ľudskejšími. Učitelia majú vedieť …. a svoje poznanie majú ďalej šíriť svojim žiakom/študentom. ČO ale majú dnešní učitelia vedieť? ČO je to TO kľúčové? Učitelia majú učiť KOMUNIKOVAŤ, POČÚVAŤ, CHÁPAŤ, SPOLUPRACOVAŤ, SPÁJAŤ SÚVISLOSTI, TVORIŤ. Učitelia majú u svojich žiakov vzbudiť prirodzenú túžbu učiť sa a odhaľovať záhady, ktoré nás obklopujú. Učitelia nás majú naučiť MAŤ RÁD seba, ľudí, svet, v ktorom žijeme. Učitelia nás majú POVZBUDZOVAŤ a NAVIESŤ na cestu, v ktorej pôjdeme za hlasom svojho srdca a naplníme tak naše jedinečné poslanie, s ktorým sme sa na tento svet narodili.

Čo všetko som musela podstúpiť, aby sa naštartovaná línia SLOBODY v našej škole udržala? Čo všetko sa u nás muselo zmeniť, aby sme dokázali i naďalej ponúkať prostredie, v ktorom chcú učitelia rásť? Kto pri mne stál a zohral úlohu pri novom nastavení Harmony? Aké je naše originálne riešenie, o ktoré sa ideme deliť s ostatnými školami?

Odpovede na tieto otázky ako aj ukážky rozhovorov s ľuďmi, ktorí svojimi pohľadmi prispeli k zrodu publikácie I CHOOSE because it´s my life, vám budeme od piatku 24.marca 2017 v týždňových intervaloch zverejňovať v AKTUALITÁCH na našej webovej stránke a FB. Veríme, že vás náš príbeh zaujme a prinesie vám podnetné diskusie pri káve s priateľmi.

V Trnave dňa 15.marca 2017

S úctou

Jana Chynoradská