rawpixel-250087-unsplash

Ako sa stať žiadanou organizáciou v poskytovaní jazykového a odborného vzdelávania

Sprostredkovať francúzskym jazykovým školám možnosti ako prakticky inovovať svoju organizáciu a ako posilniť vzájomnú tímovú prácu, tak ako to robia úspešné firmy vo svete, bolo počas tejto mobility našou hlavnou úlohou.

Vďaka úspešnému projektu mobility jednotlivcov Erasmus+ KA1 s názvom HAPPY SCHOOL 2020 vzniklo národné konzorcium troch partnerov: dve jazykové školy Harmony Academy a Plus Academia. Tretím partnerom je konzultačná spoločnosť IPA Slovakia. Spoločným cieľom všetkých partnerov je posilniť kompetencie lektorov v oblasti jazykového a odborného vzdelávania na Slovensku a zahraničí so zameraním na potreby jednotlivca – študenta/človeka tzv. Student centred-approach/Human Centric Design.

Počas prvých dvoch dní mobility sme spoločne s Janou Chynoradskou z Harmony Academy viedli ukážky workshopov Learn&LeadDesign Sprint. Oba workshopy sú bežne využívané pre našich zákazníkov s cieľom ako posilňovať práve prístup zameraný na potreby jednotlivca, navrhovať zmeny, ktoré ľudia chcú a potrebujú. V tomto projekte ide o zladenie potrieb študentov, učiteľov, lektorov, a tiež majiteľov a riaditeľov organizácií poskytujúcich odborné a jazykové vzdelávanie.

Po prvýkrát vo firme CNTC AlphaLangue vo francúzskom Pau pracovali zamestnanci s ich šéfmi spoločne v jednom tíme. Ukázalo sa to viac ako potrebné. Obe strany zvykli robiť svoju prácu najlepšie ako vedeli, ale unikalo im to hlavné. Podľa nich problém spočíval v poklese predaja kurzov, ale podľa našej analýzy tomu ešte predchádza nedostatočné poznanie a nekomunikácia, prečo túto prácu robia a aká spoločná vízia ich spája.

Výmena skúseností a praktické ukážky workshopov zaujali firmu natoľko, že sme sa spoločne pokúsili navrhnúť spôsob práce, organizáciu a obsah porád na nasledujúci rok. Túto cestu ich transformácie spoločne sledujeme a verím, že rok je dostatočná doba na reštart a inovácie, ktoré si zaumienili uskutočniť.

Ostatné tri dni mobility sa uskutočnili v meste Agay neďaleko Nice, kde sa konal 12. ročník konferencie CanSpeak, ktorá spája 27 jazykových škôl z Francúzska. Spoločne fungujú ako obchodná jednotka, pomáhajú si predajom jazykových kurzov a tréningov. Cieľom každoročného stretnutia je zhrnutie výsledkov, vzájomné poznanie vlastných potrieb a riešenie aktuálnych výziev. Pre nás v konzorciu to bola vynikajúca príležitosť ako získať spätnú väzbu týkajúcu sa realizácie inovácií, ktoré dlhodobo robíme v našich končinách.

Bola to moja 4.canSpeak konferencia a celkovo môžem povedať, že úsilie, ktoré vynakladáme v súvislosti s rozvojom medzinárodných vzťahov medzi HARMONY ACADEMY a francúzskymi školami združenými v tejto sieti cielene od roku 2010, začína postupne prinášať svoje ovocie. Dynamika vývoja celého týždňa vo Francúzsku, ktorý som absolvovala s Marcelom Rypákom, zástupcom konzultantskej spoločnosti IPA Slovakia, nás všetkých veľmi milo zaskočila a posunula o veľký krok ďalej. Verím, že leto 2019 bude na Slovensku výnimočné tým, že u nás privítame prvých zahraničných lektorov, ktorí sa prídu k nám vzdelávať. ” dodala na záver Jana Chynoradská, autorka myšlienky Learn&Lead a lektorka.

Ostávame v kontakte a verím, že sa nám počas 2 rokov trvania projektu podarí nadviazať hlbšie partnerstvá  a posilniť náš spoločný zámer aj na medzinárodnej úrovni.

 clánok 6    clánok 6, 2