IMG_1018

ANDREA REBROVÁ: Nikdy neprestaň snívať

Andrea Rebrová – osobnosť HARMONY ACADEMY 2016/17. Od roku 2003 si svojou oddanou prácou v triede i mimo našla svoje miesto v samotnom jadre Harmony tímu. Do svojich kurzov a vzdelávacích programoch prináša vysokú profesionalitu a oddanosť. Vzdelávanie je pre ňu prirodzenou potrebou, podpora iných samozrejmosťou. A spoznávanie nových metód učiteľskej práce, ale i nových ľudí a krajín, je jej vášňou. Všetky štúdiom i cestovaním nadobudnuté novinky dokáže sprístupniť svojim študentom s nesmiernou ľahkosťou a ľudskosťou. V rámci svojej odbornej profesionálnej orientácie je autorkou akreditovaného programu MŠ SR pre angličtinárov v téme „Aplikácia teórie viacnásobnej inteligencie na vyučovaní cudzích jazykov“. V programovej ponuke Centra inovácií Learn&Lead sa s ňou môžete stretnúť i na kurze „Essentials of Multiple Intelligences“.

arclanok

Si jednou z kľúčových lektoriek premeny Harmony. Svoju ďalšiu profesionálnu cestu razíš v odbornom kurze pre učiteľov a lektorov CJ – aplikácia teórie MI na vyučovaní hodín anglického jazyka. Ako by si tento kurz priblížila učiteľom a lektorom?

Ako už samotný názov hovorí, nejde o klasický kurz anglického jazyka, i keď v anglickom jazyku prebieha a teda i pre tých, ktorí nie sú učiteľmi a lektormi, je po jazykovej stránke prínosom. Jeho cieľom je dozvedieť sa niečo viac o tom, čo sú to viacnásobné inteligencie a ako s nimi vieme pracovať na hodinách. Ukazuje nám  nové prístupy, spôsoby a štýly, ktorými možno sprístupniť vedomosti študentom, ako rešpektovať ich celkové preferencie v živote, ktoré ovplyvňujú ich samotné učenie

Čím sú hodiny angličtiny s MI odlišné od tých „klasických“?

Svojim odborným zameraním sa na konkrétnu tému. Počas hodín sa stávame študentmi, ktorí na vlastnej koži zažívajú opäť ten pocit učiaceho sa, ale zároveň sa dokážu pretransformovať do role lektora, ktorý vie zanalyzovať a určiť, či spôsob, ktorý na danej hodine zvolil, bol ten správny pre danú skupinu alebo jednotlivca

Máš nejaké motto, ktoré najviac približuje túto teóriu?

Je to zamyslenie sa nad dvoma otázkami , a to konkrétne „How smart are you?“ (voľným prekladom, aké je tvoje IQ, aká je tvoj a inteligencia) a „How are you smart?“ (Akým spôsobom, v akej sfére je tvoja preferovaná inteligencia?)

Čo by si odkázala tým, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať v tejto teórii?

Že nikdy nie je neskoro učiť sa nové veci, rozširovať si obzory a spoznávať samého seba.

Andrea je úžasná lektorka, ktorá vie rozprúdiť náladu v triedu, zapojiť každého študenta a v závere získať dôležitú spätnú väzbu od účastníkov. Ich výpovede v angličtine vám ponúkame tu:

What have I learned in this workshop?

 • I have learned it is important to think when preparing a lesson plan.
 • I have learned typologies and different activities
 • I have learned what type of intelligences we have and how to think about that when you do any activity in the classroom.
 • I have learned I can’t sing and hate Maths.
 • I have learned to look at the teaching process yet again differently.
 • I have learned something new about the multiple intelligences and activities and exercises connected to them.
 • I have learned how to use more then 1-2 intelligences at one time. Thank you for such a great inspiration.
 • I have learned how to synthetize and use to use all intelligences in a few activities.
 • I have learned new ways, new ideas with songs.
 • I´ve learned more about multiple intelligences and they are a part of the teaching and learning process in the classroom.
 • I learned interesting things how I can incorporate different types of intelligences into lessons.

What did you like about this workshop?

 • I totally loved the clarity of the workshop, all the examples and activities
 • I liked a lot of kinaesthetic activities, dancing, moving, changing partners and that you were great speaking without voice.
 • I liked the time I had in general during this meeting, especially the improvisation exercise which was very funny.
 • I liked practical activities
 • I liked the activities we did today.
 • I liked everything/I liked all activities/I liked everything
 • I liked everything and the song.
 • I liked new activities.
 • I liked everything!!! Great!!!
 • I liked the set of activities which were, as before, very inspirational.
 • I liked teaching with songs.
 • I liked that I could see, learn and personally try the activities, being engaged. Very good activities.

The Message I want to pass on:

 • Please, be on time and take the chance to improve yourself, nobody is perfect but we can make our lessons perfect.
 • Keep up the good work
 • I am glad and thankful for Andrejka´s workshop
 • We need to learn and develop creative thinking. Never stop learning.

Kurz “Essentials of Multiple Intelligences” je otvorený učiteľom, lektorom, školiteľom a každému, kto má záujem dozvedieť sa niečo viac o rôznorodosti prístupov pre ľudí rôznych typov inteligencií. Najbližší termín kurzu sa uskutoční v januári 2018 v Trnave. V prípade možných otázok nás neváhajte kontaktovať na info@harmony.sk alebo na telefónnych číslach 033 551 66 44 a 0907 786 197. Tešíme sa na vás!