Jana a Brittany.JPG

EXCLUSIVE služba

Cena na mesiac:

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet detí: 4 - 6

Počet hodín: 2 x 40 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MAXI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti dieťaťa, jeho výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebratom učive na danej hodine, individuálne slovné zhodnotenie dieťaťa po každej hodine, odporúčania lektora)

3. Individuálna mini-lekcia

20min/týždeň

135€

EXCLUSIVE služba MINI

Cena na mesiac:

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet detí: 4 - 6

Počet hodín: 1 x 40 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MAXI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti dieťaťa, jeho výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebratom učive na danej hodine, individuálne slovné zhodnotenie dieťaťa po každej hodine, odporúčania lektora)

3. Individuálna mini-lekcia

20min/týždeň

82,50€

ANGLIČINA pre deti ONLINE.

 

Hľadáte vhodnú formu výučby angličtiny pre vaše dieťa tak, aby ste mohli využívať nové technológie a ušetriť svoj čas pri vození detí na hodiny? Využite našu novinku v ponuke pre deti vo veku od 7 do 18 rokov a umožnite svojmu dieťaťa vyniknúť a vytvoriť si pozitívny vzťah k tomuto svetovému jazyku. Profesionálni a priateľskí lektori, ktorí vyučujú angličtinu v komunikatívnom prístupe zameranom na individuálne potreby vášho dieťaťa, sa postarajú o to, aby sa deti na hodiny tešili a prirodzene si tak rozvíjali svoje jazykové zručnosti a osobnostné predpoklady.

 

Kurz v skupine prebieha buď 2-krát (BASIC, PREMIUM, EXCLUSIVE)  alebo 1-krát (BASIC MINI, PREMIUM MINI, EXCLUSIVE MINI) do týždňa. Platby za kurz sa realizujú vopred mesačne, v prípade viacerých mesiacov naraz máte možnosť získať zvýhodnené ceny (2 - 3 mesiace vopred -5%, 4 - 5 mesiacov vopred -7%, 6 - 7 mesiacov vopred -9%, 8 - 10 mesiacov vopred -10%). Pri registrácii si môžete zvoliť obdobie viazanosti, buď len na vybrané mesiace, alebo na celý školský rok vopred. 

Potom, ako si zvolíte službu z našej ponuky dole a cez prihlášku nám zašlete svoju údaje, pošleme vám ponuku na aktuálne termíny v ponuke. Kurzy sa uskutočňujú za pomoci technológie Zoom. 

PREMIUM služba

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet detí: 4 - 6

Počet hodín: 2 x 40 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MINI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti dieťaťa, jeho výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebratom učive na danej hodine)

Cena na mesiac:

90€

PREMIUM služba MINI

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet detí: 4 - 6

Počet hodín: 1 x 40 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

2. AMBER e-konto MINI (evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti dieťaťa, jeho výsledky testovania, rozvrh kurzu, chat s lektorom, detailný záznam o prebratom učive na danej hodine)

Cena na mesiac:

52,50€

BASIC služba

Popis služby

Kurz v skupine

 

Počet detí: 4 - 6

Počet hodín: 2 x 40 min/týždeň Rozvrh: podľa dohody

Cena na mesiac:

75€

BASIC služba MINI

Popis služby

Kurz v skupine

 

Počet detí: 4 - 6

Počet hodín: 1 x 40 min/týždeň Rozvrh: podľa dohody

Cena na mesiac:

37,5€