Doris

I CHOOSE…/rozhovor s Doris Suchet

Znamená to veľa výziev a „nemožných vecí“.

DORIS SUCHET riadi najstaršiu jazykovú školu v Oxforde už vyše dvanásť rokov. Školu REGENT OXFORD, ktorá vznikla v roku 1953, ročne navštívi takmer tisíc študentov z celého sveta. V letnej sezóne zamestnáva až 35 učiteľov. Pochádza z Poľska, ale už od svojho vysokoškolského štúdia žije a pôsobí v Oxforde.

Mne sa podarilo Doris stretnúť na jednej z konferencií v tomto krásnom starobylom meste pred niekoľkými rokmi. Počas nastavovania cesty Learn&Lead to bola aj jej škola, v ktorej som našla odpovede na niektoré z otázok víriacich v mojej mysli. Doris som spoznala ako veľmi dynamickú a cieľavedomú dámu, ktorá vie, čo robí. V jej škole som našla lektorov, ktorí ma dokázali viesť a rozvíjať v oblasti mojich prezentačných zručností, marketingu, vodcovstva a riadenia školy. Doris má schopnosť prebúdzať u ľudí zápal pre učenie sa, pretože pri svojej práci je autentická a prirodzená. Práve preto som ju oslovila vo veci spolupráce pri poskytovaní kurzov funkčného vzdelávania učiteľov, lektorov a manažérov jazykových škôl v stratégii Learn&Lead.

 Názov tejto knihy je „Volím si, lebo je to môj život“. Aká voľba bola vo vašom živote doteraz najťažšia? Prečo?

Neopísala by som svoje životné rozhodnutia ako ťažké, pre mňa to slovo neopisuje, ako sa cítim pri rozhodnutiach. Pomenovanie „odvážne“ alebo „vyzývajúce“ by bolo vhodnejšie, pretože keď spravím rozhodnutie, voľbu, tak viem, že sa jej budem držať, dosiahnem, čo som si vytýčila a uspejem v tom – je to cesta poznávania, ako presne to spravím, aby som uspela v tej výzve. Takže medzi moje „odvážnejšie“ voľby, na ktoré som hrdá, patrí voľba života v inej krajine a úspešné vytvorenie takého prostredia, v akom by som žila v domovine bez kompromisov v osobnom alebo profesijnom živote. Odvážnym rozhodnutím bolo aj prevzatie manažérskej pozície v jazykovej škole, keď som bola ešte veľmi mladá, neskúsená a cudzinec. Patrí sem aj moje rozhodnutie mať len jedno dieťa – moje vedomé rozhodnutie (niektorí možno povedia, že sebecké a pravdepodobne budú mať aj pravdu!), aby som sa mohla sústrediť na to, čo ma v živote napĺňa – moja kariéra. Uvedomujem si, že za toto jedno rozhodnutie som ako žena často kritizovaná alebo pri najmenšom nepochopená. Myslím, že aj v tejto dobe sa stále žene pripisuje veľká stigma, ak si vyberie kariéru pred rodinou, teda niečo, čo je v spoločnosti stále vnímané ako prednostná výsada mužov.

Myslím, že trpezlivosť je najdôležitejšia vec, ktorú som sa naučila, resp. stále sa ju učím… Procesu sa musíme podrobiť, otvoriť sa mu, byť prispôsobiví a celkom veriť v jeho efektivitu. Musíme byť presvedčení aj o svojej schopnosti vyvinúť sa v sebavedomejšiu a dynamickejšiu ľudskú bytosť na druhom konci výzvy.

Čo pre vás dnes znamená „Learn&Lead“?

Znamená to veľa výziev a „nemožných vecí“, na ktoré ma Jana naladila. Moja prvá reakcia je vždy sebapochybovanie: „Dokážem spraviť, čo odo mňa žiada?“ Potom nasleduje moje rozhodnutie výzvu prijať, pričom začnem rozmýšľať, ako v tom uspieť. Znamená to tiež učiť sa. Uvedomiť si, čo viem a dokážem zdieľať s ostatnými, aby som ich „zdokonalila“ – osobne i profesionálne. Ide aj o zistenie toho, čo stále neviem, čo môžem stále zlepšiť na sebe a následne to uskutočniť!

Čo by ste zaželali Learn&Lead do budúcnosti?

Veľa úspechov, a nech robí životy iných hodnotnejší, ako to robí už teraz.

Plnú verziu rozhovoru s Doris Suchet Vám prinesieme v našej publikácii I CHOOSE because it´s my life  už o pár dní, v júni 2017. Najbližší termín kurzu “Essential of Communication for Teachers and Trainers”, ktorý Doris Suchet vedie u nás na Slovensku, je už pondelok 5.júna 2017. Neváhajte a kontaktuje nás, ak máte záujem sa ho zúčastniť.Kurz je otvorený všetkým učiteľom a lektorom cudzích jazykov, ktorí pôsobia na všetkých typoch škôl. Je súčasťou certifikácie lektorov Learn&Lead, ktorá otvára kariérnu cestu rozvoja učiteľov a lektorov cudzích jazykov PROLANTCAP.

Budúci týždeň sa môžete tešiť na ďalšieho človeka – tentokrát vám predstavíme fenomenálneho Paula Davisa, jedného z prvých lektorov prestížnej školy PILGRIMS v Anglicku.  O Paulovi som počula dávno pred tým, ako som ho osobne stretla a zažila ako môjho lektora. Fámy, ktoré sa okolo neho šírili, si zaslúžili moju pozornosť práve kvôli jeho extravagancii a nezávislému štýlu života (a vedeniu triedy ako takej). Keď som ho zažila na kurze „Building positive group dynamics/ Budovanie pozitívnej dynamiky skupiny“ v júli 2010 v Pilgrims, tak som plne pochopila, prečo je vnímaný ako jedna z kľúčových osobností tejto výnimočnej školy.