Gabi marec 2017

I CHOOSE…/rozhovor s Gabrielou Lojovou

Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala.

Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre anglického jazyka a literatúry a je zároveň odbornou poradkyňou pre metodický rozvoj učiteľov a lektorov anglického jazyka v HARMONY ACADEMY od samotného založenia školy v roku 2000. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje psychológii učenia sa a vyučovania cudzích jazykov a aplikovanej psycholingvistike.  Má dlhoročné skúsenosti s pregraduálnym i celoživotným vzdelávaním učiteľov angličtiny. Vďaka Fulbrightovmu grantu pôsobila na Montclair State University v New Jersey, kde vyučovala kurz didaktiky angličtiny. Za najvýznamnejšie možno považovať monografie Teória a prax vyučovania gramatiky cudzích jazykov, Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov I, Styly a strategie ve výuce cizích jazyků (Lojová, Vlčková) a Teoretické východiská vyučovania angličtiny v primárnom vzdelávaní (Lojová, Straková).

Jej nesmierne skúsenosti, bohatá publikačná činnosť, autorstvo inšpiratívnych inovácií vo vyučovaní anglického jazyka, účasť na mnohých medzinárodných konferenciách i úcta a uznanie v odborných kruhoch na Slovensku a v Európe  svedčia o veľkosti jej ducha. Úprimnosť a neustála ochota pomôcť odzrkadľujú jej ľudskosť a lásku k životu. Jej odvahu zase potvrdzuje bojovnosť, s akou sa vie postaviť za správnu vec bez ohľadu na dôsledky, ktoré jej tento boj prinesie.

Aký je vzťah Gabi, ako ju v Harmony od samého začiatku voláme, k Harmony Academy a aké rozhodnutie nikdy neoľutovala? I na tieto otázky nám odpovedala v knihe I CHOOSE because it´s my life.

Aký je váš vzťah k Jane Chynoradskej a Harmony Academy? Ako by ste ho opísali?

Janku vnímam ako svoje „pedagogické dieťa“, ktoré už vyrástlo a ako každé dobre vedené dieťa ma v mnohých aspektoch už prerástla. Bola mojou študentkou na pedagogickej fakulte a zrejme sa mi podarilo „naočkovať“ jej idey, ktorým ja hlboko verím a snažím sa ich čo najviac šíriť. Ona túto štafetu prevzala a nielenže ich šíri a ďalej prehlbuje, ale sústavne vyhľadáva ďalšie a ďalšie možnosti, ako pomáhať učiteľom rozvíjať sa profesionálne i osobnostne. Harmony Academy vnímam ako našu určitú „experimentálnu školu“, kde môžeme overovať, plne realizovať a ďalej prehlbovať princípy prístupu zameraného na študenta. Pedagogická práca, ktorá sa tu robí, nás sústavne utvrdzuje, že ideme správnym smerom.

Názov tejto knihy je „Volím si, lebo je to môj život“. Aká voľba bola vo vašom živote doteraz najťažšia? Prečo?

Doposiaľ som v živote mala to šťastie, že som vlastne ani nemusela stáť pred ťažkými rozhodnutiami, ktoré by v podstatnej miere ovplyvňovali môj život. Dôležité medzníky v mojom živote sa objavili viac-menej prirodzene a rozhodnutia relatívne hladko a prirodzene vyplynuli z daných okolností.  Profesijne som ale stála pred podstatným rozhodnutím krátko po revolúcii: zostať v pedagogickom svete, ktorý mi je taký blízky alebo sa ako angličtinárka pustiť  finančne neporovnateľne atraktívnejšou cestou prekladateľstva / tlmočenia s množstvom neobmedzených možností. Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala.

Plnú verziu rozhovoru s Doc. Gabrielou Lojovou, PhD. Vám prinesieme v našej publikácii I CHOOSE because it´s my life v júni 2017. Budúci týždeň sa môžete tešiť na ďalšieho človeka – tentokrát vám predstavíme riaditeľku jazykovej školy Regent Oxford Doris Suchet, ktorú som spoznala ako veľmi dynamickú a cieľavedomú dámu v októbri 2010. V jej škole som našla lektorov, ktorí ma dokázali viesť a rozvíjať v oblasti mojich prezentačných zručností, marketingu, vodcovstva a riadenia školy. Doris má schopnosť prebúdzať u ľudí zápal pre učenie sa, pretože pri svojej práci je autentická a prirodzená.