claire vepy page

Claire Vepy-Page: Každý študent obohacuje učiteľa svojou jedinečnosťou

Claire Vepy-Page je nová posila v našom tíme. Po päťročnej pauze, ktorú strávila na materskej dovolenke so svojimi dcérami, sa opätovne vracia k jej pôvodnému učiteľskému poslaniu. Entuziazmus, nadšenie a radosť z učenia nákazlivo prenáša na svojich študentov. Prístup zameraný na jednotlivca, ktorý v Harmony aplikujeme je jej veľmi blízky. Uvedomuje si jedinečnosť každého jedného človeka a vie, že jeho potrebám musí prispôsobiť aj vyučovací proces. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, ktoré získala na Slovensku aj v zahraničí. Koniec koncov, sama zo zahraničia pochádza. Narodila sa v Juhoafrickej republike.

1.       Študovala si interiérový dizajn v Johannesburgu. Kedy si si uvedomila, že tvojim poslaním je učiteľská cesta? 

Ako študenti dizajnu sme mali počas štúdia príležitosť oživiť štátne školy v našom okolí. Počas toho, ako sme maľovali steny v budove, som si všimla, koľko žiakov zo základnej školy sa veľmi ochotne pridalo do nášho dizajnérskeho tímu. Všetci reagovali na maľovanie veľmi pozitívne a sami boli plní zaujímavých nápadov. V to isté popoludnie som mala možnosť zúčastniť sa vyučovania. Bola som sklamaná. Deti, ktoré boli veľmi kreatívne a zaslúžili si kvalitné vzdelávanie, ho dostávali na veľmi slabej úrovni. Najviac ma šokoval postoj učiteľov voči žiakom a pasívny spôsob výučby. V tom momente som si uvedomila, že tieto deti a aj všetky ostatné deti na svete si zaslúžia niečo lepšie. Dokončila som rok štúdia interiérového dizajnu a podala som si prihlášku na štúdium psychológie so zameraním na vzdelávanie.

 2.       Čo pre teba znamená učenie?

Učenie znamená podnecovať v študentoch ich skrytú zvedavosť a záujem o všetko s čím sa stretávajú a s čím sa ešte len stretnú. Vzdelanie je nekonečné – stále sa je čo učiť. Učiteľskou povinnosťou je študenta zaujať, prebudiť v ňom túžbu po vzdelávaní a objaviť potenciál, ktorý sa v ňom skrýva.

 3.       Rok si strávila v Malajzii, kde si vyučovala angličtinu. Čo ti dala táto skúsenosť do života?

Ako osoba, ktorá sa narodila a vyrastala v multikultúrnej krajine, sa považujem za otvorenú ženu, ktorá vie oceniť rôznorodosť kultúr, náboženstiev a myslenia. Život v cudzine, ktorý sa spája s učením v jazykovej škole so študentmi pochádzajúcimi z rôznych zázemí, mi dal veľa. Naučila som sa chápať ľudské rozdiely a pozerať sa na každého človeka osobitne. Zistila som, že každý človek má vlastné túžby, obavy, svoje individuálne silné, aj slabé stránky, vlastnú schopnosť, či neschopnosť vidieť samého seba takého aký je a akým by sa rád stal. Ľudia väčšinou škatuľkujú, začleňujú ostatných do skupín podľa ich farby pleti, náboženstva, či kultúry. A to nie je správne. Každý človek je jedinečný.

4.       Ako by si opísala slovenských študentov? Chcú sa učiť? A aký máš pocit zo Slovákov všeobecne? 

Už keď som prvýkrát prišla na Slovensko, spoznala som veľmi veľa milých a priateľských ľudí. Moji rodičia, ktorí ma veľmi často navštevujú, sa na Slovensku cítia stále príjemne a považujú ho za druhý domov. Ak by som chcela opísať mojich študentov, povedala by som, že sú veľmi zanietení. Angličtina sa pre väčšinu ľudí stala nevyhnutnosťou a aj to študentov pri štúdiu poháňa.

 5.       Si súčasťou Harmony od začiatku školského roka. Si spokojná? Ako by si opísala svojich kolegov?

Po piatich rokoch strávených na materskej dovolenke s mojimi nádhernými dcérami som sa nevedela dočkať opätovného začlenenia sa do pracovného sveta. V Harmony som spoznala tím talentovaných učiteľov, od ktorých sa stále veľa učím. Systém je tu nastavený tak, že nielen študenti sa vzdelávajú a osobnostne rastú, ale rovnakým procesom prechádzajú aj učitelia.

 6.       Po dlhej pauze sa teda opäť vraciaš do učiteľského prostredia. Stihla si už mať nejaké zábavné príhody z triedy?

Správne, ešte len nedávno som sa vrátila do školy, no už ma študenti stihli niekoľkokrát pobaviť. Za najzábavnejší považujem prekvapený pohľad svojich študentov, keď im poviem, že pochádzam z Juhoafrickej republiky. Asi nezapadám do ich predstavy typickej Afričanky.  Vždy, keď sa stretnem s podobným pohľadom, tak sa len usmejem, prikývnem a čakám na spŕšku otázok, ktorá prichádza potom.

7.       Koho najradšej učíš? 

Keď som učila v Malajzii, učila som rôzne vekové skupiny od detí až po dospelých a rovnako aj rôzne úrovne. Osobne nemám vyhradenú skupinu, ktorú učím najradšej. Myslím si, že každý študent je jedinečný a to ma vždy fanscinovalo. Milujem sa dozvedať ich vlastné myšlienky, názory, či skúsenosti, pretože nimi obohacujú aj mňa.

8.       Máš nejakú vlastnú, osvedčenú metódu, ktorú využívaš na hodinách? 

Myslím, že každý lektor sa inšpiruje od ostatných. A každý má svoj vzor, ktorý ho svojim spôsobom vedie a ktorému by sa raz chcel podobať. Preto som veľmi vďačná lektorom, ktorých som spoznala v Malajzii a ktorí ma toho naučili veľmi veľa. No tým moje učenie nekončí. Learn&Lead program pre učiteľov, ktorý Harmony ponúka a ktorého sa ako zamestnanci zúčastňujeme, je neoceniteľným zdrojom nových poznatkov. Mnohé tipy, ktoré určite zaradím do vyučovacieho procesu, som dostala aj od nových kolegov.

 9.       Máš nejakú radu pre študentov, aby sa začali učiť efektívnejšie a rýchlejšie?

Áno. Myslím si, že ostatní lektori budú so mnou súhlasiť, keď poviem, že pre študenta je najdôležitejšie premeniť učenie na osobnú skúsenosť, ktorá mu pomáha motivovať a osobnostne rásť.

 10.   Máš na mysli pobyt v zahraničí?

Napríklad aj ten.

 11.   Všetci lektori v Harmony sú povinní absolvovať Learn&Lead program pre učiteľov. Máš za sebou prvú tretinu programu, kurz o prístupe zameranom na jednotlivca. Bola si s kurzom spokojná?

Úplne som si ho užila! Nielenže som sa oboznámila s rôznymi metódami a technikami, ktoré sa využívajú pri prístupe zameranom na jednotlivca, no taktiež som mala možnosť stretnúť skúsených lektorov, ktorí so mnou zdieľali svoje myšlienky, názory, či skúsenosti.

 12.   Ďalšia časť programu sa začína v novembri. Aké sú tvoje očakávania pred kurzom? Čo sa chceš od lektoriek kurzu komunikácie – Klaudie Bednárovej a Doris Suchet naučiť?

Očakávam, že kurz komunikácie bude nastavený rovnako kvalitne ako kurz o prístupe zameranom na jednotlivca. Dopočula som sa, že Klaudia a Doris sú dve extrémne skúsené a talentované lektorky, ktorých poslanie je pomôcť učiteľom rásť. Očakávam, že v nás budú rozvíjať náš silný učiteľský potenciál a my tak budeme schopní lepšie študentov pripraviť na ich budúcnosť a udržiavať ich motiváciu počas štúdia.

 13.   Ako je pre teba dôležité vzdelávanie učiteľov?

To je veľmi dôležité. Učiteľské povolanie je náročné a vyžaduje si neustálu prípravu. Bez neustáleho vzdelávania učitelia nedokážu objaviť celý svoj potenciál a poskytnúť deťom to najlepšie vzdelanie. Ak však učitelia podstupujú tréningy, zúčastňujú sa seminárov, chcú sa dozvedieť viac, nielenže rastú v profesionálnej oblasti, ale poskytnú študentom kvalitné vzdelanie správnym spôsobom. Kvalitné vzdelanie je predsa to, čo si každý rodič želá poskytnúť svojmu dieťaťu a čo každý študent vyžaduje od učiteľa. V prostredí, v ktorom sa lektor neustále vzdeláva, má možnosť vidieť každého študenta ako jednotlivca a prispôsobiť sa jeho potrebám. Študent je tak vedený a motivovaný svojim učiteľom.