REFERENCIE

Na Janu Chynoradskú

9 princípov  moderného človeka

Celkovo sa mi páči to zosúladenie pravidiel Learn and Lead, ani neviem, ktoré vyzdvihnúť ako najdôležitejšie pre mňa, lebo práve dokopy to dáva zmysel... viac krát, keď som na ne pozrela, či už na Vašom workshope alebo v časopise Zisk... som sa na ne pozerala inak, iné z nich bolo pre mňa dôležité podľa toho, čo som práve riešila v živote/v práci.  Čo sa mi páči je, že prechádzajú z odvahy a akčnosti k intuícii, vytrvalosti, trpezlivosti... takže je to pre mňa taký odkaz, choď dopredu, neboj sa, ale pritom počúvaj intuíciu, pozeraj na ľudí okolo seba a nečakaj, že výsledok bude hneď a keď aj príde, treba sa on starať..... Celkovo sa mi páči energia, ktorá ide z Vášho prístupu, a že veľa krát hovoríte, urobila som to.. lebo som cítila, že je to tak správne, alebo, že som cítila, že  je čas to spraviť... že dôverujete svojej intuícii a nebojíte sa urobiť to, čo považujete za správne.

Adriana Plassiard, Manažér Rastového programu, Národné podnikateľské centrum Trnava, 17.apríl 2020

Na Janu Chynoradskú

9 princípov  moderného človeka

Ver v seba a buď odvážny – tieto dva tipy spolu s ostatnými princípmi nabádajú človeka k tomu, aby sa ich sám seba pýtal každý deň. Táto kniha je skutočnou pripomienkou toho, že náš život je vzácny dar a čo by sme s ním mali robiť. Tieto rady a odporúčania sú vhodné pre každého a sú skutočné porovnávacie ukazovatele pre manažérov a lídrov. Táto kniha je obzvlášť vhodná v tejto dobe, kedy naša spoločnosť čelí kríze Korona vírusu.

 

Eric Demange, Riaditeľ zvarovne, PSA Group, Zavar, 2.apríl 2020

 

Na HARMONY ako celok

Odborné jazykové kurzy Learn&Lead

Andrea Straková, Oddelenie vzdelávania, PSA Group, Zavar

17.apríl 2019

 

Na HARMONY ako celok

Môj syn Timko navštevuje jazykový kurz v Harmony už niekoľko rokov. Anglický jazyk sa stal súčasťou jeho života aj vďaka Vám. Je spokojný s prístupom lektorov, spôsobom výučby. Tento rok bol skvelo pripravený na talentové skúšky na bilingválnu strednú odbornú školu s vyučovacím jazykom anglickým.

Vám patrí moje poďakovanie.

 

Jana Osuská, 25.apríl 2019

Na Janu Chynoradskú

Intenzívny kurz angličtiny s charizmatickou lektorkou Janou Chynoradskou bol úžasným zážitkom, ktorý sa uskutočnil zaujímavou a hravou formou – nielen naučil, ale dodal aj radosť do života a životnú energiu a ukázal ako na to pri ďalšom štúdiu… J.A. Komenský, ktorý bol zástancom “školy hrou” by mal z tohto kurzu radosť. Veľká vďaka :-).

Alžbeta Kaiglová, 19. január 2018

Na Andreu Rebrovú a Janu Chynoradskú

Na fotke vidím dve mocné ženy, ktoré sú oddané svojmu poslaniu na tejto zemi. Zdokonaľujú svet a ponúkajú ľudstvu znalosti nádherným spôsobom. S radosťou, nadšením, profesionalitou. Ďakujem vám, duše nádherné za to, ako ste obohatili môj život.

 

Silvia Šedovičová, 3. november 2017

Na HARMONY ACADEMY

S jazykovou školou Harmony spolupracuje PSA GROUPE Slovakia už od roku 2005. To samozrejme prispelo k tomu, že náš závod a našich zamestnancov dobre poznajú. Lektori ovládajú naše očakávania a ciele. Vedia, čo potrebujeme, orientujú sa v automobilovej slovnej zásobe, ako aj vo výrazoch špecifických pre pracovné prostredie účastníkov kurzov. Pokrok v spolupráci je za tie roky evidentný,  či už z organizačnej stránky alebo v kvalite samotných jazykových kurzoch.

Zabezpečujú pre nás skupinové aj individuálne jazykové kurzy vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku. Kurzy na vyššej jazykovej úrovni sú oživené workshopmi, ktoré prinášajú účastníkom novú skúsenosť s jazykom a pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, ktoré môžu naši zamestnanci aktívne využiť pri pracovnej komunikácii a stretnutiach.

Okrem kurzov samotných, sú nám nápomocní pri testovaní na určenie úrovne účastníkov, zostavujú kurzy a rozvrhy, poskytujú nám podporu v podobe výstupov pri sledovaní počtu realizovaných hodín, počtu absencií, sledujú spätnú väzbu z hodnotení po ukončení kurzu a pod…

V súčasnej dobe s Harmony spolupracujeme na projekte PROLANTCAP, v ktorom sa podarilo vytvoriť partnerstvo pre tvorbu odborných jazykových programov špecifických pre naše priemyselné odvetvie – „English in automotive“ –  jazyk na mieru.

Lektori Harmony, s ktorými je vždy príjemná spolupráca, sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú v rámci interného systému Learn & Lead, čo je pre nás známka záujmu a kvality.  Sám za seba hovorí už len fakt, že úspešne spolupracujeme viac ako 11 rokov. Veríme, že budeme takto  pokračovať aj naďalej.

Andrej Lukačovič, Manažér vzdelávania a Andrea Straková, Referent vzdelávania, Oddelenie vzdelávania

PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, 14.február 2017

Na Janu Chynoradskú

Moja skúsenosť s programom Learn&Lead Individual

 

Pred šiestimi mesiacmi som stála pred najväčšou výzvou môjho profesionálneho života – predsedať pracovnej skupine Rady EÚ počas slovenského predsedníctva. Dnes sa zdajú všetky moje obavy, pochybnosti a strach smiešne – pred šiestimi mesiacmi však boli veľmi skutočné.

Mala som to šťastie, že začiatkom roka som absolvovala ukážkovú hodinu s Jankou. Pamätám si z nej dve veci. Po prvé, naučila som sa, ako lepšie plánovať zasadnutia v súlade s cieľmi, ktoré chcem dosiahnuť počas predsedníctva. A po druhé, zapamätala som si jednu jednoduchú otázku. Janka sa ma spýtala: „Zuzka, máš rada ľudí?“ A spomínam si, že som nebola schopná úprimne odpovedať: „Áno.“ Keď sme počas prvej hodiny diskutovali o tom, na čo by sme sa mali zamerať, Janka sa ma spýtala, čo si pamätám najviac z ukážkovej hodiny. Táto jednoduchá otázka, ktorá mi zostala v pamäti bola rozhodujúca pre celé zameranie programu. Janka veľmi správne vyhodnotila, že potrebujem rozvíjať svoje schopnosti pracovať s ľuďmi. Pomohla mi akceptovať iných – to, že rôznymi spôsobmi komunikujú, vyjadrujú sa, spracúvajú informácie a reagujú. Už som nevnímala ľudí ako prekážky, ktoré musím prekonať na ceste k určitému cieľu, ale skôr ako zaujímavé stretnutia, zdroje inšpirácie, pomoci, podpory a vedomostí. Janka mi priblížila rôzne psychologické koncepty, ako pracovať a viesť ľudí.

Nie som človek, ktorý automaticky prijíma rady druhých, ani sa nespolieham na programy typu „10 krokov k lepšiemu a úspešnejšiemu životu“. Ale v každej hodine a v každom predstavenom koncepte som našla myšlienky, ktoré som považovala za užitočné pre môj profesionálny, ale aj súkromný život. S Jankou som bola v tých správnych rukách. Mala jasnú predstavu o zamýšľanom obsahu programu. Ale zároveň sa vždy bola schopná prispôsobiť mojim aktuálnym potrebám a problémom.

Mala som veľké šťastie, že som program absolvovala súbežne s predsedníctvom. Umožnilo mi to okamžite prakticky využiť nové myšlienky a koncepty. A tiež som okamžite videla, ktoré z týchto myšlienok najlepšie fungujú v mojom prípade. Skutočnosť, že celý program prebieha v angličtine, je čerešničkou na torte.

 

Zuzana Silná, Hlavný štátny radca,

Odbor zahraničnoobchodnej politiky,

Ministerstvo hospodárstva SR, 3.február 2017

Na Janu Chynoradskú

Nuda po anglicky? Zabudni! Pre všetkých unudených štandardnou výučbou anglického jazyka odporúčam práve túto. Dostanete rozvoj jazyka cez zmysluplnú tému, ktorá rozvíja vás samých.

Áno, od určitého levelu anglického jazyka som sa na štandardných hodinách výslovne nudila. Dosiahla som ho v čase, keď som denne v práci musela komunikovať s kolegami z iných krajín, riadila svoj tím a rozmýšľala o ďalšom kroku v mojej kariére. Samozrejme, že som mohla pilovať svoju výslovnosť a používanie “present perfect” a “past perfect”, ale nerobila som to. Prečo? Lebo nuda. Pre anglofilov: “booooring”. Nudné témy o tom, kde som bola na dovolenke, čo som tam videla a čo som si kúpila, nudné formy – čítanie z učebníc a diskusia v skupine, nudné prostredie zasadačky v práci.

Večná škoda, že som už vtedy nestretla pani Janu Chynoradskú z HARMONY SCHOOL & ACADEMY v Trnave. V každom prípade som ju stretla teraz, lebo kolegyňa Ivona vyhrala ochutnávku ich programu “Learn & Lead”. A za štyri hodiny som sa z ľahkého skepticizmu v tom, či téma osobného a kariérneho rozvoja kombinovaná s anglickým jazykom, je skĺbiteľná a realizovateľná, dostala k nadšeniu a vychutnávaniu si ako foriem, tak aj obsahu.

Naozaj som si to užila. 4 hodiny v anglickom jazyku, vtipné predstavenie a používanie správnej formy “present perfect”, Churchil a odvaha, trojkrokové vyslovovanie slova “courageous”, R.S. Covey 7 návykov efektívnych ľudí, môj večný problém, kde v slove “fulfillment” sú dve “l”, “running dictation” podporujúce rozvoj slovnej zásoby a písania v angličtine, ako aj pochopenie obsahu skvelého prvého návyku “Be proactive”.

Pre všetkých unudených štandardnou výučbou anglického jazyka odporúčam práve túto. Dostanete rozvoj jazyka cez zmysluplnú tému, ktorá rozvíja vás samých.

Ďakujem Ivča, že si vyhrala. Ďakujem pani Chynoradská, že ste takýto kurz vytvorili a ja som ho mohla okúsiť.

 

Beáta Jirásková, People Elements, spol. s r. o., 28.august 2015

Na HARMONY ACADEMY

V Harmony som sa rozhodla študovať, pretože tam ako lektorka AJ pracuje moja priateľka Andrejka Rebrová. Na základejej rozprávania som usúdila, že v Harmony majú profesionálny prístup k študentom. Na začiatku som mala veľké obavy uskutočniť tento, pre mňa veľký krok. Angličtinu som sa totiž rozhodla po 10.rokoch opäť oprášiť.  Toto moje rozhodnutie neľutujem a som rozhodnutá aj naďalej sa zdokonaľovať v tomto jazyku.  Práve sa končí môj 1.rok v Harmony a pokladám za veľkú skúsenosť, že som mala možnosť spoznať Charlotte a Christiana, pretože som dovtedy nikdy nemala možnosť rozprávať s rodeným Angličanom.

Zuzana Rayová, 8. jún 2015

Na HARMONY ACADEMY

Dlhé roky som mala plán ako sa budem intenzívne učiť angličtinu, lebo sa mi tento jazyk naozaj veľmi páči, ale toto dlhé obdobie som len intenzívne o tom hovorila a reálne som sa k tomu nedostala. Prioritu mali  moje dve deti, ktoré od malička učíme ako veľmi dôležité je vedieť  jazyky, minimálne angličtinu . Keď som sa v septembri rozhodla, že teraz prišiel vhodný čas a začnem sa učiť aj ja, rozhodla som sa na základe skúseností mojich detí, ktoré sa učili angličtinu v Harmony a boli veľmi spokojné. Takže v skupine “upevňujem” sa snažím posunúť svoju angličtinu o kúsok ďalej.

Ivana Škorvagová, 10. jún 2015

Na HARMONY ACADEMY

Prečo študovať v Harmony? Pretože v malých skupinách človek sa častejšie sa dostane k slovu, pretože počas lekcie sa viac rozpráva po anglicky a gramatika je vysvetľovaná jednoduchou formou, pretože bez použitia slovenčiny ste nútený pochopiť anglické výrazy a potrápiť mozog  pri konverzácií, pretože hodiny angličtiny nikdy nie sú nudné, sú  hravé, pretože je tu  super kolektív spolužiakov.

Každú školu robia dobrou a zlou učitelia….v tomto prípade Vás osloví  prístup pozitívne naladených lektorov, vždy usmiatych, ktorí  svoju prácu robia zodpovedne a s láskou … a čo sa týka prostredia – je tu veľmi príjemne, útulne … do tohto prostredia sa radi budete vracať.

 Dagmar Jančošková, 10. jún 2015

Na Janu Chynoradskú

Som učiteľka ANJ na Gymnáziu. Moja práca ma veľmi baví, učiteľkou som chcela byť od malička. Mám bohaté pedagogické skúsenosti a obrovský zmysel pre kreativitu a profesionalitu vo vyučovacom procese. Som netradičná učiteľka na tradičnej škole. Mojím veľkým snom je založiť si vlastnú jazykovú školu, v ktorej by som mohla realizovať všetky nápady týkajúce sa kreatívneho vyučovania a rovnako sa vyhnúť tomu, čo momentálne ako radová učiteľka neviem ovplyvniť. Obdivujem vaše aktivity a záujem ponúkať aj učiteľom možnosti profesionálneho rastu rovnako obdivujem aj Vás ako človeka, ktorý vyšiel s úžasným nápadom založiť centrum celoživotného vzdelávania a predtým Harmony jazykovú školu, ktorá bola vlastne štartom do všetkých aktivít, ktoré dokážu osloviť  nie jedného  učiteľa, lektora, manažéra, študenta…

Chcela by som prostredníctvom Vás získavať nové informácie v oblasti ďalšieho profesionálneho rastu a ako člen centra inovácií Learn and Lead byť vždy v centre Vášho diania.

 

Liana Čižnárová, February 2013

Na Janu Chynoradskú

Jana je výnimočný líder a vytvorila svoju školu, Harmony, ktorá slúži ako príklad nám všetkým.

 Bonnie Tsai, 28. august 2013

Na Janu Chynoradskú

I have known Jana both professionally and personally for a few years now. She is an exceptional person. If you ever have the pleasure of visiting or attending a training course in her school, you will enter a creative, beautiful world designed to enhance learning and creative thinking. Jana is one of the rare individuals who knows how to work with the whole person and bring out the best in everyone. 

Bonnie Tsai, February 1st, 2012

Na Janu Chynoradskú

Jana’s TOP qualities: Expert, Good Value, Creative. Stepping into language school of Jana, everybody can see and feel an atmosphere of work with passion, creativity, cooperation and well-being. Her staff – it is great team of people with deep knowledge, wonderful souls and high enthusiasm. She leads them to master teaching methods to high standards, to sharpening their qualities, and to share that richness. 
I wish to all teachers in our country to have a chance to work with Jana and her team. I wish to everybody to have a chance to be in contact with Jana. 

Judith Drabova, February 2nd, 2012 

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY