JAZYKOVÝ KOUČING

Najnovšie štúdie v oblasti rozvoja cudzieho jazyka sledujú trend, ktorý mení "študenta" na "užívateľa". Spôsob, ako uvažujeme ako aj pocity, ktoré prežívame pri učení, zohrávajú dôležitú úlohu pri úspešnom a efektívnom učení sa cudzieho jazyka. Motivácia a jasné zameranie pozornosti na očakávaný cieľ zároveň pomáhajú urýchliť celý proces učenia sa cudzieho jazyka o niekoľko týždňov, ba mesiacov. 

Jazykový koučing sa zameriava na:

  • plynulé rozprávanie

  • počúvanie s okamžitou reakciou 

  • rozvoj slovnej zásoby

  • pamäť a tvorivé myslenie

  • prekonávanie prekážok pri učení

Jana Chynoradská svoju odbornú prácu lektorky neustále rozširuje o nové obsahy, zručnosti ako aj kompetencie, ktoré prinášajú vynikajúce výsledky pre jej študentov doma na Slovensku ako aj v zahraničí. 

Individuálny jazykový koučing MINI

Trvanie: 5 hodín x 60 min

Vek: 16+

Jazyk: anglický

Jazyková úroveň:

od A2 (mierne pokročilý)

Miesto:

Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business 

Cena:

210€

Individuálny jazykový koučing MEDIUM

Trvanie: 10 hodín x 60 min

Vek: 16+

Jazyk: anglický

Jazyková úroveň:

od A2 (mierne pokročilý)

Miesto:

Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business 

Cena: 

390€

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY