Objednať kurz

Academy Stars 1 - 3 bloky

Academy Stars 1 - 2 bloky

Začínam A1 - 5 Blokov

Kurz slovenského jazyka pre dospelých z Ukrajiny

Základy nového leadershipu pre školy - Lotyšsko

Základy nového leadershipu pre školy - Chorvátsko

Základy medzinárodnej komunikácie pre školy - Lotyšsko

Základy medzinárodnej komunikácie pre školy - Chorvátsko

Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka - Chorvátsko

Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka - Lotyšsko

Ako budovať excelentné školy

Riešenia problémov z praxe

Medium skupina ONLINE - 30

Medium skupina ONLINE - 20

Medium skupina ONLINE - 10

Anglický polmaratón

Vianočná poukážká

Walk and Talk - 2 dospelí + 2 deti

Walk and Talk - 1 dospelý + 2 deti

Walk and Talk - 1 Dospelý + 1 Dieťa

Walk and Talk - 1 Dospelý

Coping with Change

Odborné poradenstvo pre školy

Analýza prostredia školy "Šťastná škola"

Analýza práce učiteľa na hodine

ZŠ Majcichov - 2. Polrok - 2. Stupeň

ZŠ Majcichov - 2. Polrok - 1. Stupeň

ZŠ Majcichov - 1. Polrok - 2. Stupeň

ZŠ Majcichov - 1. Polrok - 1. Stupeň

Mikro skupina ONLINE - 30

Mikro skupina ONLINE - 20

Mikro skupina ONLINE - 10

Mikro skupina STANDARD - 30

Mikro skupina STANDARD - 20

Mikro skupina STANDARD - 10

Rozprávaj s istotou - JUNIOR - 2

Rozprávaj s istotou - 2

SHARE - 4 bloky

SHARE - 3 bloky

SHARE - 2 bloky

SHARE - 1 blok

Letná škola Harmony 2021

Teddy Eddie 4-5

Teddy Eddie 2-3

Jazykový koučing

Som C1 - 4 Bloky

Som C1 - 3 Bloky

Som C1 - 2 Bloky

Som C1 - 1 Blok

Komunikujem B2 - 4 Bloky

Komunikujem B2 - 3 Bloky

Komunikujem B2 - 2 Bloky

Komunikujem B2 - 1 Blok

Rozprávaj s istotou - JUNIOR

Rozprávaj s istotou

Individuálny kurz ONLINE ADULT - 30

Individuálny kurz ONLINE ADULT - 20

Individuálny kurz ONLINE ADULT - 10

Individuálny kurz ONLINE JUNIOR - 30

Individuálny kurz ONLINE JUNIOR - 20

Individuálny kurz ONLINE JUNIOR - 10

Individuálny kurz STANDARD ADULT - 30

Individuálny kurz STANDARD ADULT - 20

Individuálny kurz STANDARD ADULT - 10

Individuálny kurz STANDARD JUNIOR - 30

Individuálny kurz STANDARD JUNIOR - 20

Individuálny kurz STANDARD JUNIOR - 10

Individuálny kurz STANDARD KID - 30

Individuálny kurz STANDARD KID - 20

Individuálny kurz STANDARD KID - 10

Individuálny kurz ONLINE KID - 30

Individuálny kurz ONLINE KID - 20

Individuálny kurz ONLINE KID - 10

Tvorba vízii ľudí na školách

Základy medzinárodnej komunikácie pre školy

Otvorenosť v komunikácii

Improvizácia v komunikácii

Základy nového leadershipu pre školy

Tvorivé riešenia problémov v tíme na škole

Vysporiadanie sa so záťažou na škole

Aplikácia prístupu zameraného na potreby žiaka

Otvorenosť v komunikácii na škole

Tvorivé riešenia problémov v tíme

Aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní

Vysporiadanie sa so záťažovou situáciou na pracovisku

Ako sa predať a nestratiť na trhu

Aplikácia teórie viacnásobnej inteligencie

Rozvíjam B1 - 4 Bloky

Rozvíjam B1 - 3 Bloky

Rozvíjam B1 - 2 Bloky

Rozvíjam B1 - 1 Blok

Upevňujem A2.2 - 4 Bloky

Upevňujem A2.2 - 3 Bloky

Upevňujem A2.2 - 2 Bloky

Upevňujem A2.2 - 1 Blok

Rastiem A2.1 - 4 Bloky

Rastiem A2.1 - 3 Bloky

Rastiem A2.1 - 2 Bloky

Rastiem A2.1 - 1 Blok

Začínam A1 - 4 Bloky

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.