Zdokonaliť profesijné kompetencie učiteľov o komplexné poznatky o metóde CLIL a možnostiach jej aplikácie v konkrétnych podmienkach ich škôl a zároveň ich viesť k uvedomovaniu si pozitívneho dopadu zavádzania metódy CLIL do vzdelávania. Rozvíjať pedagogické zručnosti nutné pre efektívnu aplikáciu uvedeného prístupu.

Čo sa naučíte

Na tomto kurze sa oboznámite s metodikou CLIL - jazykovo-obsahovo integrovanými vzdelávaním, ktoré v sebe tvorivo prepája učenie sa cudzieho jazyka a odborného obsahu. Naučíte sa plánovať hodiny v tejto metodike a vyskúšate si i odučenie vašej CLIL hodiny priamo na kurze.

Obsah programu

Študijné materiály

Služby okolo kurzu

No items found.

Registrácia

Začiatok
8.8.2022
Koniec
12.8.2022
Rozvrh:
5x6 hodín
Miesto
Lotyšsko
Cena
400€

Odpovede na

Často kladené otázky

Ako zistím, ktorý kurz si mám zvoliť?
Ako sa prihlásim na kurz?
Koľko mám času na uhradenie kurzu po registrácii?
Sú študijné materiály započítané v cene kurzu?
V akých veľkých skupinách sa na kurzoch pracuje?
Prebiehajú hodiny online, alebo prezenčne?
Máte v ponuke aj individuálne hodiny?
Dostanem potvrdenie o absolvovaní kurzu?
Čo je konto Amber SM?

Mohlo by Vás zaujímať

Pre viac kurzov kliknite sem

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.