Prístup zameraný na potreby žiaka vo vyučovaní CJ

Termín realizácie je predmetom dohody s vašou školou.

Počet hodín: 60

(40h prezenčne 20h dištančne)

Miesto:

Radi za vami vycestujeme.

Min počet:

15 účastníkov

245€

Cena:

Aplikácia teórie viacnásobnej inteligencie do vyučovania CJ

265€

Cena:

Termín realizácie je predmetom dohody s vašou školou.

Počet hodín: 60

(40h prezenčne 20h dištančne)

Miesto:

Radi za vami vycestujeme.

Min počet:

15 účastníkov

Možnosti aplikácie metódy CLIL na 2.stupni ZŠ a na SŠ

265€

Cena:

Termín realizácie je predmetom dohody s vašou školou.

Počet hodín: 60

(40h prezenčne 20h dištančne)

Miesto:

Radi za vami vycestujeme.

Min počet:

15 účastníkov