Teddy Eddie – úžasné kurzy angličtiny pre vášho školkara či predškoláka!

Teddy Eddie kurzy angličtiny predstavujú licencovaný systém výučby angličtiny pre deti od 2 do 7 rokov. Metóda je založená na starostlivo pripravených materiáloch, pomôckach a scenároch hier a zábavy. Hodiny s mackom Eddiem prebiehajú v malých skupinkách a sú vedené špeciálne vyškolenými lektormi, ktorí pracujú pod neustálym metodickým dohľadom.

Podrobné informácie o metóde nájdete na oficiálnej stránke www.teddyeddie.sk.

Metóda TEDDY EDDIE je:

zahŕňa výnimočne široký rozsah slovnej zásoby, deti sú vedené talentovanými učiteľmi pod dohľadom metodických poradcov

  • Ambiciózna

Prečo si zvoliť výučbu jazyka už v rannom veku?

Všeobecný vývoj

·       Učenie sa cudzieho jazyka rozvíja strategické myslenie a má pozitívny vplyv na psychický rozvoj dieťaťa.

·       Vďaka výučbe cudzieho jazyka si rozširujeme horizont, ako aj podporujeme v deťoch sociálne a kultúrne vedomie.

·       Učenie sa cudzieho jazyka cibrí pamäť.

·       Výuka detí v predškolskom veku prebieha formou zábavy a hry, čo je pre ne príjemný zážitok, ako aj spôsob na učenie sa bez námahy (čo sa v neskoršom veku už ťažko dá dosiahnuť).

Jazykový vývoj

·       Mladšie deti si rozhodne lepšie poradia s kontrolou fonetického systému (čiže zvukov) nového jazyka. Ich orgán reči je ešte pružný, je pravdepodobné, že sa naučia anglickú výslovnosť a intonáciu, čo má pozitívny vplyv aj na schopnosť porozumenia z počutia.

·       Deti v predškolskom veku sa ešte stále učia materinský jazyk a výučba 2 jazykov súčasne (materinského a cudzieho) má pozitívny vplyv, pretože podporuje u dieťaťa jazykové vedomie a má pozitívny vplyv na rozvoj oboch mozgových hemisfér.

·       Čím je dieťa staršie, tým je preňho ťažšie naučiť sa porozumieť z počutia. Na druhej strane, deti v predškolskom veku si pomerne rýchlo zvykajú na znenie cudzieho jazyka a bez väčšej námahy sa učia porozumieť učiteľovi hovoriacemu po anglicky.

·       Pružnosť detského mozgu umožňuje, že spôsob učenia sa cudzieho jazyka sa podobá na učenie sa materinského.

Rozvoj komunikácie

·       Deti rýchlo akceptujú fakt, že angličtina slúži na komunikovanie, a preto je pre nich výučba jazyka prirodzená.

·       Potreba komunikácie umožňuje, že dobre motivované deti sa snažia hovoriť v cudzom jazyku.

·       Mladšie deti sú počas výuky odvážnejšie než starší žiaci, zriedkavejšie cítia hanbu, ak urobia chybu alebo sa len sa snažia porozumieť reči.

·       Deťom neprekáža, ak počujú slovo, výraz, ktorému nerozumejú (samozrejme pokiaľ pochopia podstatu výpovede). Dokonca sú na to zvyknuté, pretože ešte stále sa učia materinský jazyk. Táto stratégia je pre starších žiakov náročnejšia.

Ďalšie faktory

·       Berúc do úvahy, že čas, ktorý môžeme venovať výučbe cudzieho jazyka, je ohraničený (obvykle nie častejšie než 2-krát týždenne), čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým väčšia šanca je na dosiahnutie čo najvyššej úrovne pokročilosti.

·       Vďaka učeniu sa formou zábavy, deti majú pozitívny vzťah k jazyku, ktorý sa často stáva ich obľúbeným predmetom. Učenie sa formou zábavy posilňuje vnútornú motiváciu a zaručuje lepšie výsledky.

·       Deti v predškolskom veku nemusia ešte čeliť systému vzdelávania, kde cudzí jazyk je tiež hodnoteným predmetom v škole, a stáva sa, že známka má väčší význam, než skutočné schopnosti. Vďaka tomu, je možné zamerať sa len na komunikáciu, a dovoliť im učiť sa spontánne a prirodzene.

Ak prihlásite svoje dieťa do kurzu Teddy Eddie do 31.8.2020, budete zaradení do súťaže o šálku s motívom Teddy Eddie.

TEDDY EDDIE 2-3r.

Vyučovaný jazyk: angličtina 
Forma kurzu: skupinová
Rozsah kurzu: 30 hodín / šk. rok
Organizácia: 1 x 40 min. týždenne
Počet detí v skupine: 5-8
 

Cena 

285€

TEDDY EDDIE 4-5r.

Vyučovaný jazyk: angličtina 
Forma kurzu: skupinová
Rozsah kurzu: 60 hodín / šk. rok
Organizácia: 2 x 40 min. týždenne
Počet detí v skupine: 5-8
 

Cena 

570€

Na vaše deti sa teší naša lektorka Evka Polčičová!

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY