• Autor: Jana Chynoradská

  • Formát tlačenej knihy: A6 (kartičky)

  • Formáty ebookov: ePub, Mobi, PDF

  • Jazyk: slovenský a anglický

  • Rozsah: 32 strán

  • Rok vydania: 2020

Cena ebook:

Tlačené kartičky:

ebook+tlačené kartičky

5€

9,90€

12,90€

9 princípov moderného človeka LEARN & LEAD

Všetko, čo sa nám v živote deje, má svoj význam. Je len na nás, ako to „čítame“ a vyhodnocujeme a kto nám pri tom pomáha, či podporuje nás. Deväť kľúčových odkazov obsiahnutých v týchto princípoch na seba logicky nadväzuje a ponúka cestu rozvoja osobnosti pre dnešnú rýchlo sa meniacu spoločnosť.

Cieľom tohto originálneho kurzu v angličtine je posilniť sebavedomie účastníkov vo vieru v ich vlastné riešenia a naviesť ich tak na pozitívne myslenie. Celkovo pozostáva z desiatich stretnutí, na ktorých sa postupne venujeme každému princípu zvlášť a učíme sa s nimi pracovať pre individuálne potreby účastníkov. Viac o tomto kurze ako aj tom, ako vznikli princípy moderného človeka sa môžete dočítať v našom článku.

9 princípov PREMIUM

Cena spolu:

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet účastníkov: 4 - 8

Min. úroveň angličtiny: B1

Počet hodín: 1 x 60 min/týždeň

Rozvrh: utorok 18,00 - 19,00 hod

Termín: 23.júna - 25. augusta 2020

Miesto: Microsoft Teams

2. AMBER e-konto MAXI 

(evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti, rozvrh kurzu, chat, detailný záznam z každej hodiny, odporúčania lektora)

100€

9 princípov EXCLUSIVE

Cena spolu:

Popis služby

1. Kurz v skupine

Počet účastníkov: 4 - 8

Min. úroveň angličtiny: B1

Počet hodín: 1 x 60 min/týždeň

Rozvrh: utorok 18,00 - 19,00 hod

Termín: 23.júna - 25. augusta 2020

Miesto: Microsoft Teams

2. AMBER e-konto MAXI 

(evidencia kurzu, prehľad platieb, účasti, rozvrh kurzu, chat, detailný záznam z každej hodiny, odporúčania lektora)

2. Individuálne konzultácie

Počet účastníkov: 1

Počet hodín: 1 x 20 min/týždeň

Rozvrh: podľa dohody

Termín: 9.júna - 11. augusta 2020

235€

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

 

Halenárska 7, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 903 412 551

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY