Začínam (A1)

Tento kurz je v ponuke pre všetkých dospelých, ktorí sa cudzí jazyk nikdy neučili, alebo majú iba chabé základy, poznatky o cudzom jazyku.  Skupinové kurzy pre začiatočníkov sú v ponuke v angličtine a nemčine a sú plne v súlade s Európskym referenčným rámcom pre cudzie jazyky.

Rastiem (A2.1)

Ďalší stupeň štúdia vám pomôže rozvinúť novú slovnú zásobu v situáciách, ktoré sa bežne odohrávajú v každodennom živote v obchode, reštaurácii, na letisku či pracovisku. Tento stupeň štúdia cudzieho jazyka je dôležitým medzníkom pri posilnení základov a rozvoja vášho cudzojazyčného potenciálu pre potreby dnešného sveta.

Upevňujem (A2.2)

Tento kurz vám pomôže posilniť vašu sebadôveru a pomôže vám pochopiť štruktúru cudzieho jazyka v napojení sa na potreby, ktoré vás priviedli k nám. Prirodzene sa tým zvýši vaša motivácia a štúdium cudzieho jazyka naberie nový rozmer.

Rozvíjam (B1)

Štvrtý stupeň štúdia v Harmony Academy je o rozvoji vášho cudzojazyčného a osobnostného potenciálu pre posilnenie vašej osobnej integrity, ktorá vám zabezpečí trvalé uplatnenie svojich schopností na súčasnom trhu práce. 

Komunikujem (B2)

Dostali ste sa do piateho ročníka. Dosiahli ste kľúčový míľnik svojho štúdia cudzieho jazyka a máte predpoklady ďalej rásť a rozvíjať svoju osobnosť pri celoživotnom vzdelávaní sa za pomoci svojho ďalšieho rozvoja cudzojazyčného potenciálu. 

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY