Interný podnikateľ – angažovaný spolupracovník!

Webinár je určený pre každého, kto má záujem v sebe rozvíjať talenty a nachádzať radosť z práce. Je vhodný najmä pre ľudí, ktorí vnímajú potrebu rozvoja seba a organizácie, v ktorej pracujú.

Cieľom webinára je predstaviť koncept "intrapreneurship/interný podnikateľ“ v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie na pracovnom trhu a inšpirovať ľudí k akcii.

Cieľovou skupinou sú majitelia, riaditelia, manažéri, podnikatelia, lektori a učitelia škôl a vzdelávacích inštitúcií; projektoví manažéri; obchodníci; inovátori vo vzdelávaní v akomkoľvek sektore vzdelávania a priemyslu.

PROGRAM je tvorený dvoma blokmi.
1.BLOK od 10,30 do 12,00 hod.
  • Predstavenie účastníkov
  • Prezentácia témy, Ján Košturiak
  • Rozhovor s Jurajom Málikom
2.BLOK od 12,05 do 13,30 hod.
  • Práca v malých skupinách, zdieľanie skúseností
  • Inšpirácie a spoločné učenie sa
  • Zhrnutie témy, plán akcie

Moderátorka: Jana Chynoradská
Hosť: Ján Košturiak, Juraj Málik

Teachers & Speakers

View all Teachers. Click Here
Jana Chynoradská
Riaditeľka, lektorka

Uč sa od najlepších. Naši hostia ťa posunú Ďalej

Najbližšie podujatia

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.