Čo je Plán obnovy?

Plán obnovy a odolnosti stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ktoré budú podporené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Spolu s budúcim dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 – 2027 by celková výška finančnej podpory, ktorá bude smerovaná členským štátom cez rozpočet EÚ, mala dosiahnuť vyše 1,8 bilióna EUR. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko vo výsledkoch najviac zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie.  Viac informácii je dostupné na webovej stránke pre Plán obnovy.

Moderátorkou stretnutia bude PaedDr. Jana Chynoradská, ktorá je odborníčkou v oblasti inovatívneho vzdelávania učiteľov a modernizácie riadenia vzdelávacích inštitúcií a jej životným poslaním je pomáhať učiteľom rásť, aby sa tomuto povolaniu prinavrátilo potrebné uznanie.

Hosťami na stretnutí budú:

prof. Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre anglického jazyka a literatúry a je zároveň odbornou poradkyňou pre metodický rozvoj učiteľov. Jej nesmierne skúsenosti, bohatá publikačná činnosť, autorstvo inšpiratívnych inovácií vo vyučovaní anglického jazyka, účasť na mnohých medzinárodných konferenciách i úcta a uznanie v odborných kruhoch na Slovensku a v Európe svedčia o veľkosti jej ducha.

Vanda Novokšonova, expertka pre model kvality EFQM, pracuje ako nezávislá medzinárodná hodnotiteľka kvality modelu EFQM, má bohaté skúsenosti s implementáciou a rozvojom kvality v školách rôznych typov. Je členkou komisií v oblasti udeľovania cien kvality pre organizácie doma i v zahraničí. Pôsobí tiež ako členka medzinárodných projektových tímov a lektorka kurzov pre zvyšovania kvality vo vzdelávaní a riadení organizácie.

Na stretnutí si bližšie povieme o

  • kompletných výsledkoch prieskumu
  • potrebách základných škôl na Slovensku pre tvorbu Plánu obnovy
  • rozvoji kvality vzdelávania a riadenia škôl
  • riešeniach a spôsoboch financovania

Teachers & Speakers

View all Teachers. Click Here
Jana Chynoradská
Riaditeľka, lektorka

Uč sa od najlepších. Naši hostia ťa posunú Ďalej

Najbližšie podujatia

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.