Vzdelávanie nekončí v škole

Tento webinár je určený pre všetkých, ktorí chcú pracovať na svojom osobnom či kariérnom raste, ale aj pre tých, ktorí majú vôľu sa posúvať v živote ďalej, sú otvorení novým možnostiam a znalostiam a ktorí si želajú rozvíjať svoje schopnosti i talenty.

Našim cieľom je predstaviť koncept „9 princípov moderného človeka“, priblížiť záujemcom danú tému, vysvetliť jednotlivé body a tým inšpirovať najmä mladých ľudí k akcii, podnietiť ich k činom v osobnom, ale aj pracovnom živote a dodať im nový pohľad na svet 21. storočia  

Kto je naša cieľová skupina? Sú to vysokoškolskí študenti, mladí a ambiciózni ľudia, ľudia, ktorí skončili svoju školskú púť a hľadajú svoju pracovnú náplň, ľudia, ktorí majú otvorenú myseľ a nebránia sa novým skúsenostiam, ľudia, ktorí majú sny a ambície si rozšíriť svoje obzory


PROGRAM:
  • Predstavenie účastníkov
  • Prezentácia témy, Svetozár Pavlík a Silvia Grigová
  • Diskusia v rámci menších skupín, výmena skúseností
  • Odborná debata s autorkou knihy „9 princípov moderného človeka“ Janou Chynoradskou
  • Záverečné zhrnutie informácií
  • Kolektívna diskusia, Q&A

Teachers & Speakers

View all Teachers. Click Here

Uč sa od najlepších. Naši hostia ťa posunú Ďalej

Najbližšie podujatia

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.