DSC_0485

Harmony očami našich študentov

Ako každý rok, aj tentokrát nás zaujímalo aký máte pocit z Harmony a či výučba napĺňa stanovené očakávania. Nesmierne si vážime spätnú väzbu, vďaka ktorej máme možnosť  pripravovať hodiny podľa vašich predstáv a požiadaviek. Koniec koncov, ste to práve VY kvôli komu sa neustále zlepšujeme, napredujeme a posúvame. Harmony už nie je len obyčajná jazyková škola, v súčasnosti ponúka jazykové vzdelanie s pridanou hodnotou.

Harmony School & Academy zamestnáva len takých lektorov, ktorí sú zapálení pre učenie a svojim profesionálnym a priateľským prístupom si aj v tomto roku získali vašu priazeň. Sme radi, že našu prácu viete oceniť. S odbornosťou je spokojná až 95,5% z vás a celkový prístup lektora hodnotíte dokonca ešte o čosi pozitívnejšie.

Niektorí z vás sa detailne vyjadrili k práci jednotlivých lektorov, ku ktorým si počas kurzov vybudovali rôzne vzťahy.

 „Andrea Kačová je podľa môjho názoru mimoriadne dobrá lektorka so schopnosťou zrozumiteľne vysvetliť preberanú látku, jej komunikácia s nami v anglickom jazyku je primeraná našim jazykovým schopnostiam a jej hodiny sú veľmi zaujímavé. Predpokladám, že sa na každú našu vyučovaciu hodinu zodpovedne pripravuje. Zopár krát sa stalo, že sme mali aj iných lektorov, ale k jej úrovni sa ani nepriblížili. Vďaka nej ma učenie skutočne baví,“ hodnotí Daniel Drgoň prístup svojej lektorky.

Viacerí ste vyjadrili veľkú spokojnosť s našim native speakerom lektorom Christianom Scottom. Pozitívne hodnotíte jeho osobnosť, prístup a pripravenosť. Christian bohužiaľ svoju cestu v Harmony končí. Vracia sa domov, do svojho rodného Anglicka, no už teraz sa môžete tešiť na novú native speakerku z Juhoafrickej republiky, ktorá začne učiť od nového akademického roka.

A v čom ste videli najväčší prínos kurzov v predchádzajúcom akademickom roku?

„ Najväčší prínos vidím v tom, že som sa dokázala „naštartovať“ na vyšší level angličtiny, zdokonalila som s v gramatike a používaní časov. Stala som sa istejšia v komunikácii v angličtine a práve toto bol cieľ.“

„V tomto kurze som sa zlepšil v slovnej zásobe, gramatike. Môžem povedať, že pomaly sa začínajú odbúravať bariéry v komunikácii medzi mnou a mojimi lektormi.“

„Páči sa mi, že v triede je uvoľnená atmosféra a za veľké plus považujem, že lektorka nás učí slovíčka navyše.“

„Pre mňa je cieľom udržať si angličtinu, nejsť s úrovňou dole. Myslím, že celkovo (za posledné roky) sa mi to aj darí napĺňať, niekedy to ide lepšie, niekedy horšie – toto závisí skôr od vonkajších okolností. Nová slovná zásoba je zaujímavým obohatením a plusom. Podľa mňa prínosom takýchto kurzov je “native speaker” lektor, a Christian je naozaj vynikajúci lektor. Resp. takéto riešenie – polovica kurzu slovenský lektor a polovica anglický je ešte o stupeň lepšie.“

Úprimne ďakujeme za všetky vaše stanoviská a pripomienky, ktoré neustále sledujeme a vďaka ktorým máme možnosť sa posúvať vpred. Dúfame, že v budúcom akademickom roku budete s našimi službami minimálne rovnako spokojní ako doteraz.