sketch-1480625638479

Je možné ísť vpred spoločne!

Od samého začiatku založenia Harmony School som vedela, že náš úspech je založený na lektoroch. Vzdelávali sme ich, motivovali, viedli a rozvíjali. S hrdosťou môžem dnes povedať, že Harmony lektor je dnes známy ako človek, ktorému záleží na druhom človeku a dokáže mu odovzdať kus svojho poznania, umenia či nadšenia. Lektor Harmony vám dá vždy pocítiť vašu veľkosť a jedinečnosť a dodáva vám odvahu čeliť výzvam, ktoré máte na svoje ceste. Je ten, kto vám pomáha rásť a silnieť, je vašou podporou a motiváciou dosiahnuť viac. Lektor Harmony je tu pre vás vo chvíľach, kedy potrebujete dávku dôvery, povzbudenia, či obyčajného „nakopnutia“ :). 

Profesionalizácia povolania „učiteľa/lektora cudzích jazykov“ je dnes už neodmysliteľnou súčasťou odborných debát a my patríme k tým, ktorí nielen chcú, ale i vedia ako pomôcť lektorom a učiteľom cudzích jazykov odborne a osobnostne rásť. Lektor Harmony je dnes základom kariérnej cesty rozvoja lektora Learn&Lead, ktorú sme úspešne predstavili v lete tohto roka ako výsledok našej 6-ročnej medzinárodnej projektov činnosti. Tá je dnes súčasťou vypracovania spoločnej stratégie pre tvorbu alternatívnej cesty rozvoja učiteľa/lektora cudzích jazykov v Asociácii jazykových škôl SR, na ktorej pracujeme v projekte PROLANTCAP spolu s ďalšími piatimi partnermi pochádzajúcimi z Talianska, Francúzska, Lotyšska, Veľkej Británie a Malty.

V dňoch 20 -27.novembra 2016 sa tím Slovenských lektorov, metodikov a manažérov jazykových škôl združených v Asociácii jazykových škôl SR zúčastnil pilotného tréningového procesu za účelom otestovania plánov hodín, ktoré vybraní lektori spracovali v metodike CLIL pre dve priemyselné odvetvia – automobilový priemysel a rozvoj cestovného ruchu. Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci medzinárodného projektu „Learning, training and working for better perspectives and employablity“ v rámci programu ERASMUS+. Medzi zúčastnenými boli aj Klaudia Bednárová, majiteľka a lektorka jazykovej školy The Bridge a zároveň Predsedníčka Asociácie jazykových skôl SR a Daniel Bacík, spolumajiteľ a konateľ jazykovej školy PLUS ACADEMIA.

 „Základom kvalitnej školy sú lektori a lektorky a ich vzdelávanie by malo byť samozrejmosťou pre každú dobrú školu. Je to jedna z elementárnych investícií, ktoré sú dôležité pre celkový rast a rozvoj školy. Ruka v ruke s ňou ide i zlepšovanie sa podmienok v škole, čo priťahuje ďalších kvalitných lektorov. Iba s profesionálnym tímom dosahujú študenti výsledky a škola zdravo rastie správnym smerom.  Vďaka PROLANTCAPu naberá vzdelávanie lektorov na Slovensku systém. Projekt trvalo udržateľným spôsobom načrtol kariérnu cestu jazykového lektora. Som nesmierne hrdá, že i naša škola má možnosť priložiť ruku dielu a vytvárať systém vzdelávania, ktorý je praktický a ekonomicky samostatný. PROLANTCAP posúva lektorov vpred a umožňuje školám rásť.“, zhŕňa podujatie Klaudia Bednárová.

„Projektové stretnutie naplnilo moje očakávania na 100%. Bolo to stretnutie výnimočných ľudí plných entuziazmu a profesionality. Opätovne sa potvrdzuje, že kde je vôľa, tam je aj cesta. PROLANTCAP je toho dôkazom. Ďakujem celému projektovému tímu.“, ujasňuje Daniel Bacík, ktorý je súčasťou tohto projektového tímu AJŠ od jej samotného začiatku.

Aktuálne sa program pre automobilový priemysel vyvíja v partnerstve s dvoma automobilkami na Slovensku, a to trnavským závodom Peugeot Citroen a závodom VW v Bratislave. Naši zahraniční partneri z Talianska a Lotyšska, ktorí sa na tvorbe programov s nami podieľajú, spolupracujú so skupinou dodávateľov a odborných konzultantov sústredených vo svojich krajinách.

Projekt bude v roku 2017 pilotovať svoje programy na Slovensku a Francúzsku a my sa s vami určite radi podelíme o priebeh, dojmy ako aj výstupy z nich. V júni 2017 uzrie svetlo sveta nová alternatívna cesta rozvoja lektora cudzích jazykov známa ako PROLANTCAP. Jej slávnostné predstavenie sa uskutoční na 1.medzinárodnej PROLANTCAP konferencii dňa 8.júna 2017 v Bratislave, na ktoré budú prizvaní lektori, učitelia, metodici, ďalší odborníci z oblasti výučby cudzích jazykov ako aj zástupcovia dvoch priemyselných odvetví, na ktoré sa projekt zameriava,a to konkrétne zástupcovia automobilového priemyslu a rozvoja cestovného ruchu. Okrem novej  cesty rozvoja lektora cudzích jazykov budú na tomto podujatí slávnostne odprezentované aj novovyvinuté odborné jazykové programy, ktorých spustenie sa uskutoční od septembra 2017 v plnej prevádzke.

Prajeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, veľa síl, vytrvalosti a mnoho dôvodov na radosť v roku 2017. Nech ich spoločný zápal, úsilie a viera v zrod spoločného diela PROLANTCAP-u svieti na ceste všetkým, ktorí to myslia s vylepšovaním kvality jazykového vzdelávania vážne.