Zdroj fotografie:  Michaela Paľová, speváčka ,, Misha"
Zdroj textu: Jana Chynoradská, Zora Šimová

Kariérne príležitosti pre lektorov cudzích jazykov

Dňa 22. marca zavítala HARMONY ACADEMY na pôdu Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Na prednáške Odborná prax vystúpila riaditeľka Jana Chynoradská. Podujatie zorganizovala Zora Široká, ktorá na FF UCM pôsobí už niekoľko rokov. Študenti aj všetci nadšenci cudzích jazykov mali počas prednášky skvelú príležitosť oboznámiť sa s možnosťami ako využiť odbornú prax pre bližšie zoznámenie sa s prácou profesionálneho lektora cudzích jazykov.

Prednáška Odbornej praxe bola primárne cielená pre študentov programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Mnoho z nich popri škole brigáduje alebo pracuje v inej oblasti ako študujú. Práve preto ponúka univerzita sv. Cyrila a Metoda možnosť nadobudnúť pracovné skúsenosti takouto formou.

V tomto odbore sa vždy nájdu študenti, ktorí by sa neskôr radi vydali cestou učiteľa či lektora. Povinná odborná prax je zasadená na 1. ročník magisterského štúdia. Avšak podľa vyjadrenia Zory Širokej by študenti s nadobúdaním praktických zručností nemali čakať až po absolvovaní štúdia. ,,Myslím, si že treba s praxou začať oveľa skôr. Mnohí študenti pracujú počas štúdia, nie vždy však pracujú v odbore. Je naším cieľom spolupracovať so spoločnosťami, kde naši študenti môžu praxovať.

Mladí a perspektívni ľudia očakávajú študovaním na vysokej škole príliv užitočných vedomostí pre svoju budúcu profesiu. Avšak len pasívny nasávaním informácii nezískajú živú predstavu o tom, ako ich profesia bude po škole vyzerať. Zora Široká tvrdí, že školy trpia nedostatkom možností pravidelnej praxe, čo sa odráža na absencii osobných skúseností a reálnej predstavy o fungovaní tlmočenia či lektorovania cudzích jazykov.

Prednášku so zaujímavými radami a poznatkami spestrila plná miestnosť študentov, ktorí sa dozvedeli o profesionalizácii lektorov cudzích jazykov v napojení sa na rozvojovú stratégiu Learn&Lead. Jana Chynoradská: ,,Bolo pre mňa príjemným prekvapením, že som sa ocitla na akademickej pôde v miestnosti, kde som v septembri 1997 začala svoju profesionálnu kariéru na pozícii Odbornej asistentky na Katedre anglického jazyka a literatúry FF UCM v Trnave. Samotná prednáška prebehla úplne hladko a svojou prítomnosťou nás podporila i Michaela Paľová, známa pod menom “MISHA”, ktorá zdokumentovala celú prednášku krásnymi fotografiami.”

 Zora Široká vníma HARMONY ACADEMY ako perspektívnu a pokročilú spoločnosť pôsobiacu v oblasti vzdelávania už pomerne dlho. Jazyky spájajú svet a dnes je ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka absolútnou nevyhnutnosťou. ,,Aktuálne sme v štádiu dolaďovania obsahovej náplne odbornej praxe VŠ-lákov, ktorí študujú Angličtinu v odbornej komunikácii tu na FF UCM v Trnave. Je dôležité, aby sa už počas štúdia čo najviac priblížili skutočnej práci, ktorá ich čaká po ukončení ich štúdia. Vyžaduje sa od nich, aby vedeli automaticky narábať s počítačom, internetom, aby boli aktívni na sociálnych sieťach, samozrejme používajúc pritom angličtinu na vynikajúcej úrovni. Čo sa osobnostného profilu absolventov týka, tak firmy dnes hľadajú flexibilných, učenlivých, pokorných, kooperujúcich a proaktívnych ľudí, ktorí si dokážu stanoviť svoje ciele a ísť si za nimi“, dodáva riaditeľka a zároveň lektorka vybraných odborných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, lektorov a manažérov Jana Chynoradská.

Štúdium cudzieho jazyka otvára jedinečné možnosti uplatnenia sa nielen v lektorskej sfére, ale aj v oblasti tlmočenia a prekladateľstva. Jana Chynoradská má pre študentov jasný odkaz do budúcnosti. ,,Buďte otvorení kontinuálnemu učeniu sa novým veciam, pretože doba, v ktorej žijeme, je pod neustálou turbulenciou zmien vo vývoji našej spoločnosti. Ujasnite si, kto ste, čo v živote chcete dosiahnuť, ktorou cestou sa chcete vybrať a vykročte vpred. Čím skôr človek pochopí, že úspech v práci záleží od schopnosti komunikovať s ostatnými, nadväzovať medziľudské vzťahy, spolupracovať s ostatnými v napojení sa na ciele organizácie, v ktorej pôsobí, tým skôr a ľahšie nájde svoje miesto pre realizáciu. Prajem každému, aby našiel v sebe dosť odvahy a odhodlania ísť si za svojimi snami! My pomáhame tým, ktorí sa rozhodnú stať sa profesionálnymi lektormi cudzích jazykov a pre tých máme v ponuke program Learn&Lead for trainers. Samotný program pozostáva z viacerých kurzov a garantkou úvodného kurzu zameraného na aplikáciu prístupu zameraného na študenta je Doc. Gabriela Lojová. Najbližšie termíny kurzov sú už v júni a júli 2017. Srdečne pozývame všetkých záujemcov – budúcich profesionálnych lektorov cudzích jazykov. Bližšie informácie o zápise a podmienkach štúdia vám s radosťou poskytnú pracovníci kancelárie Harmony Academy na telefónnych číslach 033 551 66 44, 0907 786 197 a mailovej adrese marketing@harmony.sk.“

Zora Široká na záver dodáva, že okrem neustáleho vzdelávania je “dôležité správne si vybrať, či už v oblasti lektorovania, tlmočenia, prekladateľstva alebo v oblasti odborného jazyka a jeho využitia v obchodnej angličtine.“

Všetkým študentom FF UCM prajeme veľa šťastia pri výbere organizácie, ktorá im pomôže nadobudnúť potrebné pracovné návyky a zručnosti nevyhnutné pre ich úspešné naštartovanie pracovnej kariéry!

Fotodokumentácia celého podujatia je TU.

Zdroj: Jana Chynoradská, Zora Široká