LAL

Kontinuálne vzdelávanie lektorov pokračuje. V novembri nás čaká kurz Essentials of Communication.

Prichádza november, no v Harmony sa na zimný spánok určite neukladáme. Práve naopak. Vzdelávame sa. Vzdelávame našich lektorov, ktorí od 10.-13. novembra  absolvujú v Bratislave kurz Essentials of Communication zameraný na verbálnu, neverbálnu komunikáciu, prezentačné zručnosti, ale aj tímovú prácu a koučing.

Kurz je priamym pokračovaním prvého kurzu Learner-centred approach, ktorý lektori absolvovali v dvoch termínoch, v júli v priestoroch školy The Bridge v Bratislave a v auguste v priestoroch Harmony Academy v Trnave. V rámci programu Learn & Lead majú teda za sebou jednu tretinu. Do druhej sa pustia v novembri na spomínanom kurze Essentials of Communication a do poslednej časti, Essentials of Leadership, až v novom roku.

Kým Learner centred approach bol všeobecne zameraný kurz, kurz komunikácie sa vyznačuje svojim špecifickým zameraním. Je určený dvom skupinám účastníkov – manažérom a lektorom. Obaja majú veľa spoločných vecí, no ich kariérne cesty, ciele a potreby sa líšia. Program je preto nastavený tak, aby podchytil obe cieľové skupiny.

Témy prednášok a workshopov sú primárne zamerané na komunikáciu. Účastníci sa dozvedia ako a prostredníctvom akých kanálov komunikovať, prečo je dôležitá spätná väzba, niečo o písomnej komunikácií, či o výhodách tímovej práce. Okrem komunikačných schopností si účastníci kurzu zlepšia aj svoje prezentačné zručnosti a naučia sa počúvať svojich študentov.

A aké sú očakávania našich lektorov od kurzu Essentials of Communication?

„Dúfam, že počas kurzu Essentials of Communication získam nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Očakávam, že sa dozviem niečo o komunikačných teóriách a používaní jazyka v rozličných situáciách, ale taktiež sa dozviem ako úspešnejšie a efektívnejšie komunikovať s inými ľuďmi.“

Naďa Depešová, lektorka anglického a francúzskeho jazyka

„Očakávam, že kurz komunikácie bude nastavený rovnako kvalitne ako kurz o prístupe zameranom na jednotlivca. Dopočula som sa, že Klaudia a Doris sú dve extrémne skúsené a talentované lektorky, ktorých poslanie je pomôcť učiteľom rásť. Očakávam, že v nás budú rozvíjať náš silný učiteľský potenciál a my tak budeme schopní lepšie študentov pripraviť na ich budúcnosť a udržiavať ich motiváciu počas štúdia.“

Claire Vepy-Page, lektorka anglického jazyka

Program Learn&Lead, ktorého je tento kurz súčasťou, je jedinečným svojim  nábojom, svojou profesionálnou orientáciou a jasnosťou vízie. Tvorí sa „za pochodu“ s tými, ktorí ho podporujú svojou účasťou, či pomáhajú financovať jeho realizáciu. Naše partnerstvo v Asociácii jazykových škôl je dôkazom toho, že veľké veci sa dajú robiť po malých krokoch. Váha všetkého, čo človek v živote robí, závisí od toho, koľko vážnosti jej sami prikladáme. Od samého začiatku tvorby diela známeho pod názvom Learn&Lead som presvedčená o jeho opodstatnenosti a nevyhnutnosti žiť. Teší ma spätná väzba od učiteľov, lektorov ako aj manažérov a majiteľov jazykových, súkromných ako aj štátnych škôl, ktorí ho pozitívne vnímajú a fandia mu.

Jana Chynoradská, autorka, lektorka a projektová manažérka Learn&Lead

Za všetky spätné väzby na Learn&Lead vyberáme tento: „Verím, že Learn&Lead je a bude úspešný. Myslím, že jeho potenciál je nespochybniteľný, už len podporovať ideu a predstaviť ju čo najviac ľuďom. Mňa si určite získal.“ Juraj Stredanský, lektor kurzov anglického jazyka

Všetkým účastníkom prajeme veľa šťastia a množstvo podnetných zážitkov na ich ceste ďalšieho profesionálneho rozvoja!