Metodika výučby cudzích jazykov

Kreatívna metodika pre učiteľov

Harmony ponúka lektorom cudzích jazykov svoje workshopy kreatívnej metodiky aj v novom roku 2015.  Ak hľadáte inšpirácie a praktické aktivity pre svoje hodiny, alebo priestor na zdieľanie svojich skúseností s kolegami z iných škôl, pridajte sa k nám!

V prvej polovici úvodného stretnutia 30.januára 2015 sme sa sústredili na vytváranie väzieb a pozitívnej atmosféry v skupine. Na vlastnej koži sme si zažili zopár „ice-breaking“ aktivít, diskutovali sme o ich dôležitosti a význame. Kombinácia lektorov rôznych jazykov – angličtiny, ruštiny, nemčiny a francúzštiny bola vzácnou pridanou hodnotou, v párovej a skupinovej práci sa tak na chvíľu stával jazykom komunikácie aj iný jazyk ako angličtina.

Druhá časť workshopu – plánovanie hodín – si vďaka sebareflexii, zdieľaniu praktických skúseností, ale aj aktívnej účasti na 30 minútovej ukážkovej hodine získala tiež pozitívnu spätnú väzbu od všetkých účastníkov.

27. februára 2015 sa budeme venovať:

  • sebareflexii a spätnej väzbe
  • tvorivosti na hodinách cudzích jazykov
  • tvorbe a výberu vhodných pomôcok pre vyučovanie
  • delegovaniu a „personalizácii“
  • modelovaniu pedagogických situácií a tvorivým aktivitám

 Tešíme sa na vás, milí kolegovia! Prihláste sa TU ešte dnes a načerpajte potrebnú inšpiráciu do svojich hodín s nami. Svojou účasťou na ktoromkoľvek z nich máte šancu zaradiť sa k nominantom na zahraničný pobyt do Anglicka v rámci nášho projektu BeLLL!