Aktuálne výzvy vo vedení ľudí

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučíte?

Rozšírite si svoje poznatky o praktické riešenia situácií v oblasti vedenia ľudí v tímoch a organizáciách. Budete mať možnosť vyjadriť svoj názor a poznanie o potrebe vnímania a realizácii vedenia ľudí ako o aktivite, ktorá má svoj jasný cieľ, pričom však tempo a dynamika tohto procesu je plne závislá od ľudí, o vedúceho skupiny ako aj od tých, ktorí sú vedení. Kurz prináša inšpiráciu pre Váš ďalší osobnostný rozvoj, a to všetko v kombinácií s upevnením a rozšírením vašej jazykovej kompetencie v anglickom jazyku.

Ako prebieha vyučovanie? 

Kurz je realizovaný v skupinách v moderne zariadených a priestranných priestoroch na Halenárskej ulici č. 7  v historickej časti Trnavy. Vedie ho Jana Chynoradská.  

V čom je tento kurz výnimočný?

Hlavným cieľom stretnutia je rozšíriť povedomie o aktuálnych výzvach vo vedení ľudí prostredníctvom komunikácie v  anglickom jazyku, skúmať a rozvíjať základné zručnosti efektívneho lídra na pracovisku.

Pre koho je tento kurz určený?

  • pre každého, komu záleží na rozvoji medziľudských vzťahov na pracovisku

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na