“Drž sa svojej vízie a dôveruj ceste, ktorou kráčaš.” 

 

Fero Rigo

CAE

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Vek: 15+
  • Učebnica: Gold advanced

Prípravný kurz CAE (Certificate in Advanced English) je určený pre študentov, ktorí sa štúdiu angličtiny venovali najmenej 7 rokov. Je považovaná za vyvrcholenie dlhoročného cieleného štúdia angličtiny a otvára brány do sveta práce a ďalšieho štúdia v zahraničí.

Táto skúška je vhodná najmä pre študentov, ktorí zamýšľajú pokračovať v štúdiu na strednej alebo vysokej škole vo Veľkej Británii. Certifikát CAE preukazuje jazykové zručnosti držiteľa na úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka.

Garant

andrea kutna Andrea Kútna

“A teacher takes a Hand, opens a Mind and touches a Heart.” Anonymous

E-mail: marketing@harmony.sk

Čo sa študent naučí?

Ako prebieha vyučovanie?

Dôkladná príprava na skúšku Cambridge zahŕňa nielen precvičenie gramatiky a slovnej zásoby, ale aj osvojenie si  všetkých jazykových zručností. Kurz pripraví účastníka na všetkých päť častí skúšky, postupne ho oboznámi so všetkými typmi cvičení. Texty a nahrávky, s ktorými študent pracuje obsahovo pokrývajú všetky témy pre túto úroveň. Pri nácviku písomných zručností pracuje študent s reálnymi i vzorovými odpoveďami, vďaka čomu vie, na čo sa sústrediť a akým chybám sa vyhnúť.

Aktivity pre rozprávanie sú navrhnuté tak, aby zlepšili plynulosť a správnosť prejavu, a pomôžu študentom k sebaistému sebavyjadreniu. Cvičenia v časti gramatika a slovná zásoba sú navrhnuté na základe reálnych potrieb študentov a poskytujú dodatočný priestor pre vysvetlenie prípadných gramatických nejasností, precvičovanie a opakovanie. 

V prípade záujmu ponúkame študentom pred absolvovaním skúšky možnosť intenzívneho nácviku techník testovania na reálnych materiáloch s cielenými odbornými konzultáciami. 

Ceny a termíny

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Cena jedného bloku štúdia (zo 4 )obsahuje:

  • 30 lekcií angličtiny
  • skúšobné testy
  • doplnkový učebný materiál

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na