„Deti sa učia oveľa rýchlejšie ako dospelí, pretože sa ešte nenaučili báť.“

Robert Kiyosaki

Go 1 – kurz pre 9, 10 ročné deti

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Vek: 9, 10 rokov
  • Učebnica: Super Minds 3

Angličtina je vzrušujúci výlet. Sme pripravení vyraziť na veľké anglické dobrodružstvo.

Ako prebieha vyučovanie?

Výučba angličtiny prebieha hravou formou, prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci anglických hier, piesní a riekaniek. Dôraz pritom kladieme nielen na jazykové vedomosti a zručnosti, ale aj na rozvoj kreativity detí a na celkový rozvoj ich osobnosti. V rámci výučby sa u detí prirodzene prebúdza záujem o angličtinu.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo sa dieťa naučí?

Ako prebieha vyučovanie?

Výučba angličtiny prebieha hravou formou, prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci anglických hier, piesní a riekaniek. Dôraz pritom kladieme nielen na jazykové vedomosti a zručnosti, ale aj na rozvoj kreativity detí a na celkový rozvoj ich osobnosti. V rámci výučby sa u detí prirodzene prebúdza záujem o angličtinu.

Tým, že počas hodín používame výlučne cudzí jazyk, deti získavajú istotu a ľahkosť v jeho používaní. Hodiny sa sústreďujú na zosobňovanie učiva, rozvoj predstavivosti a podporu pozitívnych hodnôt. Pomocou za sebou logicky nadväzujúcich krokov sa počas hodín postupne prekonáva jazyková bariéra v anglickej komunikácii, prezentuje sa nové učivo a upevňuje sa jeho aktívne používanie.

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na