“Don’t dwell on what went wrong. Instead, focus on what to do next. Spend your energies on moving forward toward finding the answer.”

Denis Waitley

Kurz anglickej výslovnosti

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Vek: 7 - 99 roční

Čo sa počas kurzu naučíte?

Kurz anglickej výslovnosti vám pomôže ozrejmiť si zákonitosti toho, ako a prečo sa angličtina vyslovuje inak ako slovenčina. Rozšírite si svoje vedomosti o používaní slovného a vetného prízvuku, intonácii, slabých a silných formách výslovnosti jednotlivých slov. Vyskúšate si svoj ústny prejav v situáciách zameraných na pohotové reakcie, v ktorých si precvičíte teóriu priamo v praxi.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

 Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v priateľskej atmosfére v našich priestoroch na Halenárskej ulici č. 7  v historickej časti Trnavy. Dĺžka kurzu a intenzita sa nastaví podľa vašich potrieb. Svojim obsahovým zameraním tvorí jedinečnú ponuku odborne zameraných kurzov vedených expertným jazykovým lektorom. 

 V čom je tento kurz jedinečný?

Vďaka tomuto kurzu budete lepšie chápať ústny prejav v angličtine, či už priamo od rodených anglicky-hovoriacich ľudí alebo cudzincov, ktorí sa učia angličtinu ako cudzí jazyk. 

V neposlednom rade vám tento kurz prispeje k posilneniu sebavedomia pri používaní angličtiny v práci alebo na dovolenke v zahraničí. 

 

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na