“Don’t dwell on what went wrong. Instead, focus on what to do next. Spend your energies on moving forward toward finding the answer.”

Denis Waitley

Kurz anglickej výslovnosti

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Vek: 7 - 99 roční

Čo sa počas kurzu naučíte?

Kurz anglickej výslovnosti vám pomôže ozrejmiť si zákonitosti toho, ako a prečo sa angličtina vyslovuje inak ako slovenčina. Rozšírite si svoje vedomosti o používaní slovného a vetného prízvuku, intonácii, slabých a silných formách výslovnosti jednotlivých slov. Vyskúšate si svoj ústny prejav v situáciách zameraných na pohotové reakcie, v ktorých si precvičíte teóriu priamo v praxi.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

 Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v priateľskej atmosfére v našich priestoroch na Halenárskej ulici č. 7  v historickej časti Trnavy. Dĺžka kurzu a intenzita sa nastaví podľa vašich potrieb. Svojim obsahovým zameraním tvorí jedinečnú ponuku odborne zameraných kurzov vedených expertným jazykovým lektorom. 

 V čom je tento kurz jedinečný?

Vďaka tomuto kurzu budete lepšie chápať ústny prejav v angličtine, či už priamo od rodených anglicky-hovoriacich ľudí alebo cudzincov, ktorí sa učia angličtinu ako cudzí jazyk. 

V neposlednom rade vám tento kurz prispeje k posilneniu sebavedomia pri používaní angličtiny v práci alebo na dovolenke v zahraničí. 

 

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na