Language & Leadership

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučíte?

Téma “Language & Leadership” je silný nástroj pre posilnenie osobnosti tých účastníkov, ktorí si želajú vyniknúť tak v práci ako i v samotnom živote. Obsah kurzu je inšpiratívny a vysoko motivujúci. Počnúc jazykom a jeho silou zisťujeme, že všetky slová nesú svoj špecifický význam. Na kurze si účastníci majú možnosť lepšie spoznať seba i druhých, rozvinúť si svoju schopnosť sebareflexie, komunikácie, vedenia ľudí, čo im pomôže v budovaní  a posilňovaní svojich tímov na pracovisku. V rámci kurzu bude prizvaný aj zaujímavý hosť, ktorý obohatí náš program v danej oblasti témy.

LETÁK a informácie o cene kurzu.

Ako prebieha vyučovanie? 

Kurz tvorí 20 vyučovacích hodín. Vyučovanie prebieha podľa dohodnutého harmonogramu danej firmy.

V čom je tento kurz výnimočný?

Kurz “Language & Leadership” je prvým (z piatich) kurzov šitých na mieru pre automobilový priemysel. Vznikol počas implementácie projektu Learning, training and working for better perspectives and employability“ v rokoch 2015-2017 (KA2, Erasmus+, Strategic Partnerships and Transfer of Innovation). Na projekte sa podieľalo konzorcium šiestich partnerov (Francúzsko, Veľká Británia, Malta, Lotyšsko, Taliansko a Slovensko). Projekt bol spoločnou iniciatívou jazykových škôl združených v AJŠSR a reaguje na aktuálne výzvy zvyšovania kvality a odbornej prípravy lektorov cudzích jazykov pre jazykové kurzy v tomto priemyselnom odvetví. Odbornými konzultantmi a poradcami pri výbere tém a špecifického obsahu kurzu boli  Viceprezident za kvalitu spoločnosti PSA GROUPE Trnava a Prezident celosvetovej siete kvality PSA Stephane Castets, líderka lean manažmentu PSA GROUPE v Trnave Božena Orolínová  a inžinier elektroniky a analyzátor na Ministerstve obrany Igor Krucovčin.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na