“Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta.” 

 

Ludwig Wittgenstein

Komunikujem

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Učebnica: Face 2 Face

Naše myšlienky obohacujú ostatných, sú zrozumiteľné a nápadité aj keď, alebo práve preto, že sú oblečené v cudzom jazyku. Zhovárame sa o všetkom, čo nás zaujíma. Od bežných tém až po závažné problémy sveta.

Gratulujeme vám! Dostali ste sa do finálového ročníka – piateho – v našom štúdiu cudzieho jazyka a vaša úroveň ovládania cudzieho jazyka je vynikajúca. Cítite však, že stále je priestor kam rásť a dolaďovať svoj ústny či písomný prejav, či rozširovať slovnú zásobu v situáciách, ktoré vás sprevádzajú na pracovisku, dovolenke či vo voľnom čase.

Dosiahli ste míľnik svojho štúdia cudzieho jazyka a máte predpoklady ďalej rásť a rozvíjať svoju osobnosť pri celoživotnom vzdelávaní sa za pomoci svojho ďalšieho rozvoja cudzojazyčného potenciálu. 

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučím?

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v skupinách počas mesiacov september až jún. Priestory HARMONY ACADEMY sú plne vybavené najnovšou didaktickou technikou a ponúkajú príjemné prostredie, v ktorom je radosť učiť sa. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samých seba.  

Tento celoročný kurz v objeme 144 hodín je organizačne rozdelený do štyroch blokov, z ktorých každý pozostáva z 36 vyučovacích hodín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na celý rok vopred, alebo môžu využiť možnosť registrácie po blokoch.

 

 

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na