“Plans are of little importance but planning is essential.”

Winston Churchill

Príprava na maturitu z angličtiny, B2

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Prípravný kurz na maturitu z angličtiny na úrovni B2 je zameraný na konverzačné témy predpísané pre ústnu časť internej maturitnej skúšky. Zároveň poskytne účastníkom kurzu priestor pre aktívne precvičenie typov úloh a zadaní vyskytujúcich sa na externej časti maturitnej skúšky.

 

Garant

andrea kutna Andrea Kútna

“A teacher takes a Hand, opens a Mind and touches a Heart.” Anonymous

E-mail: marketing@harmony.sk

Čo sa študent naučí?

Ako prebieha vyučovanie?

Kurz pripraví účastníka na ústnu časť internej maturitnej skúšky a oboznámi ho so všetkými typmi cvičení vyskytujúcich sa v externej časti maturitnej skúšky. Vyučovanie sa uskutočňuje v skupinách (5 -8 študentov).

Texty, nahrávky a obrázky, s ktorými študent pracuje, obsahovo pokrývajú všetky témy pre túto úroveň. Prostredníctvom širokej škály komunikačných aktivít sa študent naučí aktívne používať osvojenú slovnú zásobu a gramatiku. Naučí sa používať rôzne frázy, ktoré využije vo všetkých troch častiach ústnej maturitnej skúšky.

Aktivity pre rozprávanie sú navrhnuté tak, aby zlepšili prirodzenosť, plynulosť a správnosť prejavu. Študent je vedený k tomu, aby jeho odpovede boli relevantné a po obsahovej i formálnej stránke správne. Pri nácviku zručností pre internú maturitnú skúšku pracuje študent s reálnymi i vzorovými odpoveďami, vďaka čomu vie, na čo sa sústrediť a akým chybám sa vyhnúť.

Ceny a termíny

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Čo zahŕňa cena?

  • 18 vyučovacích hodín
  • doplnkový učebný materiál
  • skúšobné testy

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na