Rastiem

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Učebnica: Face 2 Face

Nové vedomosti a zážitky pri štúdiu sú pre nás prínosom. Jazykové vzdelávanie nie len napĺňa myseľ slovíčkami a pravidlami, ale postupne dotvára celú našu osobnosť.

Potom, čo ste zvládli začiatky štúdia cudzieho jazyka a začali ste postupne rozumieť hovorenému slovu je potrebné, aby ste posilnili svoju identitu v cudzom jazyku. Máte pred sebou ďalší stupeň štúdia, ktorý vám pomôže rozvinúť novú slovnú zásobu v situáciách, ktoré sa bežne odohrávajú v každodennom živote v obchode, reštaurácii, na letisku či pracovisku.

Druhý stupeň štúdia cudzieho jazyka v Harmony je dôležitým medzníkom pri posilnení základov a rozvoja vášho cudzojazyčného potenciálu pre potreby dnešného sveta.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučím?

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v skupinách počas mesiacov september až jún. Priestory HARMONY ACADEMY sú plne vybavené najnovšou didaktickou technikou a ponúkajú príjemné prostredie, v ktorom je radosť učiť sa. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samých seba.  

Tento celoročný kurz v objeme 144 hodín je organizačne rozdelený do štyroch blokov, z ktorých každý pozostáva z 36 vyučovacích hodín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na celý rok vopred, alebo môžu využiť možnosť registrácie po blokoch.

 

 

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na