Upevňujem

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Učebnica: Face 2 Face

Po získaní dobrých základov môžeme bez obáv budovať svoj cudzí jazyk smerom a spôsobom, aký nám najviac vyhovuje – do výšky, do šírky i do hĺbky. Podľa svojho vkusu.

Tretí stupeň štúdia cudzieho jazyka je súčasťou nášho vzdelávacieho programu pre dospelých pripravený v nadväznosti na dva predchádzajúce stupne ( ZAČÍNAM a RASTIEM) a tvorí most medzi dvoma pokračujúcimi stupňami (ROZVÍJAMKOMUNIKUJEM). Ak chcete, aby sa z vás stal úspešný užívateľ cudzieho jazyka je potrebné, aby ste poznali sami seba a svoje vlastné štýly učenia sa.

Tento kurz vám pomôže posilniť vašu sebadôveru a pomôže vám pochopiť štruktúru cudzieho jazyka v napojení sa na potreby, ktoré vás priviedli k nám. Prirodzene sa tým zvýši vaša motivácia a štúdium cudzieho jazyka naberie nový rozmer.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučím?

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v skupinách počas mesiacov september až jún. Priestory HARMONY ACADEMY sú plne vybavené najnovšou didaktickou technikou a ponúkajú príjemné prostredie, v ktorom je radosť učiť sa. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samých seba.  

Tento celoročný kurz v objeme 144 hodín je organizačne rozdelený do štyroch blokov, z ktorých každý pozostáva z 36 vyučovacích hodín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na celý rok vopred, alebo môžu využiť možnosť registrácie po blokoch.

 

 

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na