Začínam

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Učebnica: ENG Face to Face

Každý začiatok je vzrušujúci. Pred očami sa nám otvára celkom nová, tajomná cesta. Na obavy nie je priestor ani čas. Len na potešenie z nových zážitkov. Práve vyrážame.

Tento kurz je v ponuke pre všetkých dospelých, ktorí sa cudzí jazyk nikdy neučili, alebo majú iba chabé základy, poznatky o cudzom jazyku. Skupinové kurzy pre začiatočníkov sú v ponuke v angličtine a nemčine a sú plne v súlade s Európskym referenčným rámcom pre cudzie jazyky, ktorý definuje základné jazykové kompetencie pre danú jazykovú úroveň.

Komunikatívny prístup zameraný na potreby jednotlivca, ktorý je základným stavebným kameňom našej metodiky vyučovania cudzích jazykov, zabezpečuje plynulú anglickú komunikáciu už od prvých hodín kurzu. Atmosféra na hodinách je vďaka našim skvelým lektorom priateľská, uvoľnená a podporujúca.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučím?

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v skupinách počas mesiacov september až jún. Priestory HARMONY ACADEMY sú plne vybavené najnovšou didaktickou technikou a ponúkajú príjemné prostredie, v ktorom je radosť učiť sa. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samých seba.  

Tento celoročný kurz v objeme 144 hodín je organizačne rozdelený do štyroch blokov, z ktorých každý pozostáva z 36 vyučovacích hodín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na celý rok vopred, alebo môžu využiť možnosť registrácie po blokoch.

 

 

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na