“Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom.”

Flora Lewis

Zdieľam

Záujem o bližšie informácie

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

V zábavnej komunikácii s priateľmi, ktorá je precízne pripravená a riadená Harmony lektorom, si navzájom precvičíme, obohatíme a zdokonalíme slovnú zásobu i gramatiku.

Interaktívne a dynamické hodiny konverzácie v cudzom jazyku vám prinesú množstvo priestoru na výmenu názorov, argumentáciu či inak odkomunikovať svoje presvedčenie, poznanie alebo nápad. Príjemné prostredie, efektívne metódy učenia sa cudzieho jazyka, podnetné situácie a zážitky, ktoré vám pomôžu prirodzene si upevniť angličtinu.

Témy si zadefinujete spolu so svojim lektorom na úvod kurzu a následne si rozvíjate slovnú zásobu, oprašujete potrebné gramatické väzby a rozvíjate svoj jazykový potenciál.

 

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučím?

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v skupinách počas mesiacov september až jún. Priestory HARMONY ACADEMY sú plne vybavené najnovšou didaktickou technikou a ponúkajú príjemné prostredie, v ktorom je radosť učiť sa. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samých seba.  

Tento celoročný kurz v objeme 72 hodín je organizačne rozdelený do štyroch blokov, z ktorých každý pozostáva z 18 vyučovacích hodín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na celý rok vopred, alebo môžu využiť možnosť registrácie po blokoch.

 

 

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na