Zvládanie záťažových situácií na pracovisku

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

Čo sa počas kurzu naučíte?

Na pracovisku sa častokrát dostávame do rôznych zložitých záťažových situácii, ktoré nám bránia v plynulom chode našej organizácie či firmy. Cieľom kurzu je  pripraviť sa na tento typ situácii, vedieť identifikovať a analyzovať možné problémy na pracovisku, zdokonaliť komunikačné schopnosti pri riešení problémov, kríz a zložitých situácii, nájsť čo najrýchlejšie vhodné riešenia a v neposlednom rade  naučiť sa viac o svojich obmedzeniach a neprestať sa v tomto smere rozvíjať.

Ako prebieha vyučovanie? 

Vyučovanie prebieha v priateľskej atmosfére v našich priestoroch na Halenárskej ulici č. 7  v historickej časti Trnavy, pod vedením expertného  jazykového lektora. Kurz pozostáva z jedného stretnutia, ktoré trvá 4 hodiny a stretnutie  je otvorené pre 5 až 15 ľudí.

V čom je tento kurz výnimočný?

Kurz je zameraný na rozvíjanie schopnosti analyzovať a porozumieť zložitým situáciám, identifikovať a nastaviť hranice vo vzťahoch na pracovisku, rozlíšiť svoje oblasti vplyvu, navrhnúť a formulovať riešenia a schopnosti vyrovnania sa s realitou. Obsahom kurzu je prípadová štúdia možného problému na pracovisku, kladie sa dôraz na vyjadrenie svojho uhľa pohľadu.

Pre koho je tento kurz určený?

  • pre každého, kto sa v práci stretáva so záťažovými situáciami brániacimi plynulému chodu organizácie
  • pre každého kto sa v práci stretáva so stresovými situáciami, vyžadujúcimi rýchlu reakciu a riešenie

Akcia! 

Do 31. júla 2019 1 + 1 účastník ZDARMA

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na