Rozprávaj s istotou!

Viete o tom, aká je aktuálna jazyková úroveň vašich detí alebo vás samotných? Hľadáte zefektívnenie štúdia a zhodnotenie investície svojho času a peňazí? Nechajte si urobiť analýzu vašich jazykových zručností a zistite, ktoré preferencie v učení máte. Využite novinku v našej programovej ponuke a choďte jasne za svojim cieľom - rozprávajte po anglicky s istotou

JAZYKOVÉ KURZY PRE DOSPELÝCH

Harmony rešpektuje a plne zohľadňuje špecifiká vzdelávania dospelých. Tí sú časovo vyťažení, ich myseľ je preplnená pracovnými a rodinnými povinnosťami a častokrát majú za sebou rôzne skúsenosti s učením sa cudzích jazykov.

JAZYKOVÉ KURZY PRE JUNIOROV

Programy pre juniorov sú zamerané na integrovaný rozvoj jazykových zručností študentov vo veku od 13 do 18 rokov. Ponúkajú systematické a postupné napredovanie mladých od začiatočníkov až po skúsených používateľov jazyka.

JAZYKOVÉ KURZY PRE DETI

Jazykové vzdelávanie pre deti nesie so sebou okrem osvojenia si cudzieho jazyka veľa ďalších benefitov. Podporuje logické myslenie, trénuje pamäť, rozvíja kreativitu, inteligenciu a pomáha lepšie chápať štruktúru materinského jazyka.

INDIVIDUÁLNE KURZY

Individuálne jazykové kurzy sú kurzy šité na mieru pre jedného, dvoch alebo troch študentov. Čas, obsah aj organizácia sú prispôsobené požiadavkám a potrebám jednotlivých študentov. Vek študenta nie je ohraničený, takže na individuálny kurzy môžete prihlásiť či už seba alebo svoje dieťa.

9 PRINCÍPOV MODERNÉHO ČLOVEKA

Všetko, čo sa nám v živote deje, má svoj význam. Je len na nás, ako to „čítame“ a vyhodnocujeme a kto nám pri tom pomáha, či podporuje nás. Deväť kľúčových odkazov obsiahnutých v týchto princípoch na seba logicky nadväzuje a ponúka cestu rozvoja osobnosti pre dnešnú rýchlo sa meniacu spoločnosť.

PRÍPRAVA NA SKÚŠKY

Moderná doba neustále zvyšuje nároky na vzdelanie. Okrem vedomostí a zručností je potrebné odolávať stresu, skúškam, konkurzom, výberovým konaniam. Uznávané Cambridge skúšky sú skvelou príležitosťou na posilnenie tejto stránky mladej osobnosti. Taktiež máme pre Vás v ponuke prípravné kurzy na skúšky a na maturitu. 

JAZYKOVÝ KOUČING

Najnovšie štúdie v oblasti rozvoja cudzieho jazyka sledujú trend, ktorý mení "študenta" na "užívateľa". Spôsob, ako uvažujeme ako aj pocity, ktoré prežívame pri učení, zohrávajú dôležitú úlohu pri úspešnom a efektívnom učení sa cudzieho jazyka. Motivácia a jasné zameranie pozornosti na očakávaný cieľ zároveň pomáhajú urýchliť celý proces učenia sa cudzieho jazyka o niekoľko týždňov, ba mesiacov.